Marte Vasbotten

Har du planer om å starte AS? I motsetning til å starte enkeltpersonforetak, koster det penger å opprette aksjeselskap. Vi forklarer vanlige utgifter du må regne med i oppstarten av selskapet ditt. 

For å starte AS må du aksjonæren eller aksjonærene ha en samlet en aksjekapital på minst 30 000 kroner. Aksjonærer er alle som eier en del av selskapet. Frem til 2012 måtte man ha en aksjekapital på minst 100 000 kroner, og det er derfor betydelig rimeligere å starte AS nå. 

Se hvor enkelt det er å starte egen bedrift med Starte-AS.no:

Registrer ditt AS nå →

Aksjekapital som startkapital 

Du kan bruke aksjekapitalen du har satt inn i selskapet til å betale for utgifter i oppstarten av selskapet. Da kan du betale for ting som er essensielt for at selskapet kommer i gang med driften, før inntektene er på plass. 

Ønsker du å ta opp lån i selskapet kan det tenkes at banken krever en høyere aksjekapital fra deg som en sikkerhet, og da kan du sette inn ekstra aksjekapital i ettertid. 

Aksjeselskap pris: Hva koster det å starte AS?

Du trenger 30.000 kroner i aksjekapital for å starte AS. Disse oppstartsmidlene kan du bruke til å betale Brønnøysundsregistrenes avgift på 5 784 kroner (2024).

Kostnadene du har i oppstarten vil selvsagt variere etter hva slags selskap du har. Har du planer om å ha et stort varelager eller mye utstyr vil det naturlig nok medføre mer kostnader enn hvis du skal selge konsulenttjenester og kun trenger en PC. 

Likevel er det en del kostnader som vil gjelde de aller fleste bedrifter. Noen kostnader er engangskostnader, som for eksempel innkjøp av kontormøbler eller en PC. 

Det finnes også mange faste kostnader du vil ha hver måned, og det er være lurt å sette opp et budsjett som inkluderer disse. 

Eksempler på månedlige utgifter er leie av lokale, hjemmeside eller telefonregninger. Det er månedlige utgifter du kan sette opp i budsjettet til selskapet. Har du ansatte vil deres lønn og arbeidsgiveravgift også være en naturlig utgift.

Hva koster et aksjeselskap i året?

Det koster i utgangspunktet ingenting å drive et aksjeselskap etter det er registrert i Brønnøysundregistrene. Likevel har de aller fleste bedrifter kostnader knyttet til regnskapsføring.

Alle aksjeselskaper er bokføringspliktig og må føre regnskap. Da trenger du et regnskapsprogram eller en dyktig regnskapsfører. Regnskapsfører hjelper deg med utarbeidelse av regnskap og nærliggende rapportering.

Alt du trenger å vite om regnskap for AS, finner du i denne guiden fra regnskapsprogrammet Conta.

Prisen du betaler for regnskapsprogrammet vil dermed bli en fast utgift, mens bruk av regnskapsfører, skatter og avgifter vil variere. Årsregnskap koster mellom 7 000 og 11 000 kroner i året hos en regnskapsfører. Det er derfor lurt at du har et budsjett som tar høyde for at ikke hver måned ser helt lik ut og ha en buffer i tilfelle det blir en måned med høye utgifter. 

Når selskapet investerer i eiendeler eller kjøper varer og tjenester til bedriften og ikke har penger til å betale det så vil denne gjelden kun stå på selskapet, og ikke på deg som privatperson. Taper selskapet penger går det utover aksjekapitalen og midlene i selskapet, og ikke deg som privatperson. Dette er til forskjell fra enkeltpersonforetak, som er gratis å starte, men som gjør at bedriften sin gjeld også blir din gjeld privat.

Finn ut hvilken støtte selskapet ditt kan få 

I oppstarten av et selskap kan det ta tid før bedriften tjener penger. Det finnes mange måter å få økonomisk støtte i oppstarten av bedriften din. Det kan være lurt å se hva slags støtteordninger du kan søke på eller hvilke avdrag du kan få på selskapet.  

Går du eller andre aksjonærer på dagpenger under oppstarten av selskapet, kan dere også søke om å beholde dagpengene under etableringen

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!