Elisabeth Ulla Uksnøy

Et ideelt aksjeselskap er ikke en egen selskapsform, men et AS som velger å la overskuddet i bedriften gå til ideelle formål i stedet for til eierne. 

Et ideelt aksjeselskap har ikke som mål å få profitt, men å dekke et samfunnsbehov. Ofte driver de innen forskning, utvikling og formidling av noe som fremmer samfunnet. 

Hva er forskjellen mellom bedrifter og ideelle organisasjoner?

Et av kjennetegnene til næringsvirksomhet, er at bedriften skal være egnet til å gå i overskudd. Det er ikke nødvendigvis formålet med en ideell organisasjon. 

Ideelle organisasjoner baserer seg ofte på en del frivillig arbeid i tillegg til ansatte. Selv om de tjener penger, er målet sjeldent et overskudd som eierne kan ta ut til seg selv i utbyttet. Overskuddet i et ideelt aksjeselskap går som regel tilbake til samfunnet eller til å utvikle tjenestene videre. 

Ofte har ideelle organisasjoner valgt «Forening/lag/innretning» som organisasjonsform, men det kan også være et aksjeselskap. 

Få en oversikt over de forskjellige virksomhetsformene

Eksempel på ideelle organisasjoner i Norge er Redd Barna, Utdanningsforbundet, Røde Kors og Kreftforeningen. 

Disse er også bedrifter, men har et annet formål enn for eksempel en tømrerbedrift eller en nettbutikk for sportsutstyr. 

Hvordan starte ideelt aksjeselskap

Du starter et ideelt aksjeselskap på samme måte som du starter et vanlig aksjeselskap:

  1. Fyll ut et enkelt skjema på Starte-AS.no →.
  2. Sett inn aksjekapital. 
  3. Signer i Altinn.

Husk å være nøyaktig når du beskriver formålet slik at det blir riktig i Brønnøysundregistrene! 

Start aksjeselskap

Så enkelt er det å starte et AS:

Har ideelle aksjeselskap regnskapsplikt?

Hvis den ideelle virksomheten er organisert som et aksjeselskap, skal den også føre regnskap og levere årsregnskap som et AS. Alle aksjeselskap har regnskapsplikt

Da følger du standard kontoplan og bokfører alle kostnadene og inntektene i bedriften. 

Er virksomheten derimot registrert som lag eller forening og faller innenfor kravene for en frivillig organisasjon, følger den reglene for regnskap for frivillige organisasjoner

I utgangspunktet trenger ikke frivillige organisasjoner å følge reglene om regnskapsføring, men de aller fleste gjør det likevel. Det er hensiktsmessig både for å ha kontroll på økonomien og for å vise at virksomheten driver på det rene. 

Det kan også stilles krav om regnskap for å få finansiell støtte. 

En ideell organisasjon som er registrert som lag/forening skal som hovedregel ikke sende inn næringsspesifikasjon, årsregnskap og MVA-melding. 

Altså; en frivillig organisasjon er alltid ideell, men en ideell organisasjon trenger ikke å være frivillig. 

Skatt for ideelt aksjeselskap

Skatteetaten bestemmer om et ideelt aksjeselskap kan få skattefritak. De vurderer blant annet formålet og hva slags virksomhet selskapet driver med, og ikke minst om selskapet har som mål å oppnå økonomiske fordeler for seg selv eller andre. 

Se alle kravene

Selv om selskapet får skattefritak, må de betale skatt for inntekter fra økonomisk virksomhet. Det gjelder for eksempel hvis selskapet leier ut eiendom eller har kiosk- eller kafédrift. Et ideelt aksjeselskap som har både skattefri og skattepliktig omsetning har bare fradragsrett for kostnader knyttet til den økonomiske delen av bedriften. 

Start et AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!