Redaksjonen

Både privatpersoner og selskap som eier aksjer får aksjeoppgave fra myndighetene hvert år. Du må sjekke at den stemmer.

En aksjeoppgave gir privatpersoner, AS og andre bedrifter oversikt over aksjene de eier i norske selskap.

Tallene i aksjeoppgaven er basert på Aksjonærregisteroppgaven som alle AS leverer innen 31. januar hvert år.

Aksjeoppgaven må sjekkes før privatpersonen (ofte kalt aksjonær) eller bedriften leverer skattemeldingen sin.

Privatpersoner og bedrifter som eier aksjer får som regel tilsendt Aksjeoppgaven (RF-1088) i mars eller april. Du finner den i innboksen i Altinn. 

Husk på fristen!

Tallene fra aksjeoppgaven blir med i beregningen av hvor mye personen/bedriften skal skatte, og gir de også i noen tilfeller rett på skattefradrag. Fristen for å se over den er derfor den samme som for å levere skattemelding (selvangivelse).

Det vil si 30. april for aksjonærer. Hvis personen i tillegg er selvstendig næringsdrivende, trenger de ikke å levere skattemeldingen og sjekke aksjeoppgaven før 31. mai.

Fristen for AS og andre bedrifter er også 31. mai.

Se oppdaterte frister for aksjeselskap.

LES OGSÅ: Slik gjør du klart skattemelding og næringsspesifikasjon for AS

Hva er med i aksjeoppgaven?

Aksjeoppgaven ser litt annerledes ut for AS enn for aksjonærer, men i hovedsak inkluderer oppgaven: 

  • navn og kontaktinfo for privatperson, eller navn og org. nummer på bedrift
  • typer aksjer
  • inngangsverdi, altså det aksjene var verdt da du betalte
  • antall aksjer ved begynnelsen av året og slutten av året
  • mottatt utbytte
  • gevinst eller tap ved salg av aksjer
  • formuesverdi

Aksjeselskap bør sammenligne aksjeoppgaven med det som er bokført i regnskapet. 

Aksjonærer bør sammenligne med det som står i årsoppgaven fra banken, på kjøps- og salgskontrakter for aksjene og andre papirer de måtte ha.

Hvis alt stemmer trenger du ikke å gjøre noe.

Finner du derimot feil i aksjeoppgaven må du rette feilene og sende oppgaven tilbake til myndighetene. Da endrer du den korrigerbare versjonen i Altinn, altså Aksjeoppgaven (RF-1088K).

Husk også å gjøre de samme endringene i skattemeldingen, før du sender den inn.

Utenlandske aksjer vil ikke være med i aksjeoppgaven, den inneholder nemlig bare informasjon om aksjer i norske selskap. Utenlandske aksjer vil stå ferdig utfylt i skattemeldingen, så husk å se over disse også før du leverer.

Det er bra å være tidlig ute med å levere skattemeldingen, men noen ganger kan det hende at du får en ny aksjeoppgave etter at du har levert skattemeldingen. Det kan skje hvis et selskap du eier aksjer i leverer en ny versjon av Aksjonærregisteroppgaven eller hvis Skatteetaten finner feil.

Da må du sjekke at det som står i den nye oppgaven stemmer, og at det er det samme som du har sendt inn i skattemeldingen. 

Hvis du finner forskjeller må du sende inn en ny skattemelding. 

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!