Jostein Hakestad

Norske aksjeselskap må minst én gang i året informere myndighetene om kapital og eierskap i firmaet. Aksjonærregisteroppgaven kan leveres når som helst, men senest den 31. januar det påfølgende året. 

Aksjonærregisteroppgaven informerer myndighetene om hvem som eier aksjer i firmaet. Skatteetaten bruker så de innsendte opplysningene for å sende ut «Aksje- og egenkapitalbevis» (RF-1088) til alle personer som eier aksjer i firmaet. 

Dette gjør det også mulig for Skatteetaten å forhåndsutfylle disse opplysningene i skattemeldingen (selvangivelsen) til aksjonærene.

Aksjonærregisteroppgaven består av et hovedskjema med opplysninger om AS-et (RF-1086) og et vedleggsskjema for hver enkelt aksjonær (RF-1088).

Oppgaven leverer du via Altinn.no

Hva skjer om du ikke leverer? 

Ingen levering eller mangelfull levering får konsekvenser for både selskapet og eierne. 

For firmaet betyr det dagbøter på ett rettsgebyr, det vil si 1 172 kroner i (2020), fra en dato som Skatteetaten bestemmer og informerer firmaet om hvis de ikke leverer.

Om AS-et ikke har levert fjorårets oppgave (for eksempel for 2019 med frist 31.januar 2020) betyr det også at de ikke kan levere årets oppgave (den som gjelder 2020 med frist 31.januar 2021). 

Men manglende levering påvirker også aksjonærene, og kan føre til at:

  • opplysninger om eierskap i firmaet ikke blir registrert offentlig
  • eierne ikke får aksje- og egenkapitalbevis
  • eierne ikke kan levere selvangivelsen med stilltiende samtykke, slik mange vanligvis kan
  • eierne får straffeskatt som følge av mangelfullt utfylt selvangivelse hvis de leverer med stilltiende samtykke og informasjon om aksjer ikke er med.

NB! Pass også på at aksjeeierboken til AS-et ditt alltid er oppdatert! Merk også at selskaper som er avviklet i løpet av 2019, må levere innen fristen.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no