Redaksjonen

Driver du aksjeselskap må du sørge for å få gjort alt før det nye regnskapsåret. Har du kontroll på disse fem oppgavene?

Årsskiftet markerer fristen for mange regnskapsoppgaver. Blant annet må du sørge for at alt stemmer i bedriften din, og at du har ført det som skal føres i regnskapet ditt.

Her er fem oppgaver du må få unnagjort før 2021.

1. Fakturere før nyttår?

Et salg teller med i omsetningen din så fort kunden har fått varen eller tjenesten. Rent skattemessig har det derfor ingenting å si om du velger å fakturere nå eller venter til etter nyttår.

Men bokføringsforskriften krever at fakturaen utstedes senest 30 dager etter salget, og datoen du fakturerer kan påvirke regnskapet ditt og hvilken termin merverdiavgiften skal betales.

Sett deg inn i reglene som gjelder, slik at du fakturerer til riktig tid. Og hvis du har regnskapsførere må du huske å gi beskjed om salg du ikke har fakturert for enda.

2. Samle sammen bilag

På slutten av året må du sørge for å føre de siste kvitteringene og fakturaene i regnskapet ditt, og finne frem papirer som bekrefter alt som er bokført.

Har du en regnskapsfører er det greit å sende bilag til dem så tidlig som mulig slik at de kan avslutte regnskapet for 2020. Husk at alle kvitteringer og fakturaer med fakturadato i 2020 må være med.

Send også over årsoppgaver fra banker, forsikringsselskaper og lignende så fort du får de over nyåret.

Skylder du penger til de største leverandørene dine må du legge ved dokumentasjon fra dem som viser hvor mye du har igjen å betale.

Å samle sammen bilag og annen dokumentasjon i god tid før frister er en viktig del av gode regnskapsrutiner. Gode rutiner gir deg blant annet bedre oversikt over bedriften din og forenkler rapporteringen.

3. Telle opp varelager

Alle bedrifter som driver med videresalg av varer må telle opp varelageret sitt ved slutten av året. Det er fordi regnskapet skal oppdateres til å vise verdien på varelageret.

Varetellingslistene må inkludere varebeskrivelse, antall og innkjøpspris uten MVA. Den som har telt varene må datere og signere dokumentasjonen.

Les mer om kravene til varetelling.

4. Har du eiendeler som skal nedskrives?

Noen ganger vil verdien til eiendeler synke på grunn av endringer i markedet, skade eller tap på videresalg. Det kan være anleggsmidler, eiendom eller lignende.

Når verdien synker, må regnskapet justeres slik at det fortsatt reflekterer virkeligheten. Dette kalles nedskrivning. Ved slutten av året må du derfor ta en vurdering på om bedriften har eiendeler som skal nedskrives.

Hvis du ser at det er nødvendig, må du enten nedskrive eiendelen selv, eller gi beskjed til regnskapsføreren din om nedskrivningen og hvorfor du mener det trengs.

5. Lese av kilometerstand for firmabiler

Når firmaet eier en firmabil kan du føre alle kostnader knyttet til bilen inn i regnskapet. Kan du dokumentere at bilen ikke brukes privat, får du skattefradrag på alle utleggene.

Det er anbefalt å føre en manuell eller elektronisk kjørebok. Før årsslutt må du sørge for å lese av kilometerstanden på alle firmabiler og sette den opp mot kjøreboken.

Vi håper disse tipsene hjelper deg å være mer forberedt før jul.

Er du i gang med budsjettet for neste år? Vi har skrevet 5 tips til et godt budsjett.

Husk også at det er frist for å levere aksjonærregisteroppgaven 31. januar. Det er greit å være tidlig ute – bedrifter som leverer for sent kan få daglige bøter.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!