Jostein Hakestad

I korte trekk: AS er selskapsformen som bør foretrekkes av deg som skal ha næringsvirksomhet som hovedinntektskilde. Driver du næring i tillegg til fast stilling i et annet firma er som oftest enkeltpersonforetak (ENK) godt nok.

Fordeler med AS

 • Eierne kan være ansatt i eget selskap: Dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger fra første dag.
 • Reiser, diett og bilgodtgjørelse etter statens satser.
 • Fridager med syke barn, feriepenger og lignende kostnadsføres på selskapet.
 • Skattefritt utbytte fra andre selskaper AS-et er eier i. Les vår artikkel om holdingselskap.
 • Minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift enn næringsdrivende
 • Lav risiko, intet personlig ansvar.
 • Viser tyngde og seriøsitet.
 • Lavere formueskatt enn for eier av ENK. Formueverdien i et ikke børsnotert AS er satt til 65 prosent av totalverdi.
 • Lavere arveavgift for eiere av ikke børsnotert AS enn for andre næringsdrivende. Grunnlaget av aksjeverdien er satt til bare 30 prosent av virkelig verdi.
 • Fleksibilitet når det gjelder å ta inn nye eiere og mer kapital senere.
 • AS-et kan brukes som sparebøsse og personskatt kan utsettes til det tas utbytte.
 • Rett til å permittere deg selv, noe som gir dagpenger fra NAV.

Ulemper med AS

 • Eieren/eierne må betale arbeidsgiveravgift av egen lønn.
 • Flere formaliteter å forholde seg til. Forenklinger ble innført gjennom endring av aksjeloven i 2013. Ytterligere forenklinger kom i 2017.
 • Noe dyrere regnskapsførsel i forhold til ENK, hvis du bruker regnskapsbyrå.
 • Utbyttereglene forhindrer mulighet for løpende uttak av penger gjennom året, dette må gjøres på en bestemt måte.

Konklusjon: Fordeler og ulemper med aksjeselskap

For deg som privatperson er det mindre risiko knyttet til det å starte et aksjeselskap fremfor enkeltpersonforetak. Det skyldes at du i et AS ikke garanterer for selskapets finansielle forpliktelser på samme måte som i et ENK.

Som ansatt i et AS har du også rett på sykepenger fra dag én, mens du i et ENK må dekke de første 16 dagene selv. Når du har et ENK har du heller ikke rett på dagpenger, siden du ikke har betalt arbeidsgiveravgift.

Selv om den administrative byrden knyttet til det å drive et aksjeselskap er noe større, som igjen gjør at regnskapskostnadene blir noe høyere, kan man argumentere for at aksjeselskap har flere fordeler enn ulemper.

Klar til å starte? Dette må du vite for å komme i gang med aksjeselskap.

Starte-AS.no gir deg en rask og enkel måte å starte et AS på. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og tjenesten omgjør umiddelbart informasjonen til lovmessige stiftelsesdokumenter.

Registrer et aksjeselskap nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!