Jostein Hakestad

I korte trekk: AS er selskapsformen som bør foretrekkes av deg som skal ha næringsvirksomhet som hovedinntektskilde. Driver du næring i tillegg til fast stilling i et annet firma er som oftest enkeltpersonforetak (ENK) godt nok.

Fordeler med AS

 • Eierne kan være ansatt i eget selskap: Dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger fra første dag.
 • Reiser, diett og bilgodtgjørelse etter statens satser.
 • Fridager med syke barn, feriepenger og lignende kostnadsføres på selskapet.
 • Skattefritt utbytte fra andre selskaper AS-et er eier i. Les vår artikkel om holdingselskap.
 • Minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift enn næringsdrivende
 • Lav risiko, intet personlig ansvar.
 • Viser tyngde og seriøsitet.
 • Lavere formueskatt enn for eier av ENK. Formueverdien i et ikke børsnotert AS er satt til 65 prosent av totalverdi.
 • Lavere arveavgift for eiere av ikke børsnotert AS enn for andre næringsdrivende. Grunnlaget av aksjeverdien er satt til bare 30 prosent av virkelig verdi.
 • Fleksibilitet når det gjelder å ta inn nye eiere og mer kapital senere.
 • AS-et kan brukes som sparebøsse og personskatt kan utsettes til det tas utbytte.
 • Rett til å permittere deg selv, noe som gir dagpenger fra NAV.

Ulemper

 • Eieren/eierne må betale arbeidsgiveravgift av egen lønn.
 • Flere formaliteter å forholde seg til. Forenklinger ble innført gjennom endring av aksjeloven i 2013. Ytterligere forenklinger kom i 2017.
 • Noe dyrere regnskapsførsel i forhold til ENK, hvis du bruker regnskapsbyrå.
 • Utbyttereglene forhindrer mulighet for løpende uttak av penger gjennom året, dette må gjøres på en bestemt måte.

Klar til å starte? Dette må du vite for å komme i gang med aksjeselskap.

Starte-AS.no gir deg en rask og enkel måte å starte et AS på. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og tjenesten omgjør umiddelbart informasjonen til minst 15 sider lovmessige stiftelsesdokumenter.

Bestill AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev