Marte Vasbotten

Alle bedrifter har en visjon, enten det er en visjon de har definert skriftlig eller om det er en tanke om hvordan bedriften skal være. Vi ser nærmere på hva en visjon er, og hvordan du lager en. 

En visjon kan defineres som et bilde du maler om fremtiden til bedriften. Det kan høres ut som store ord, men forteller hva du ønsker at bedriften din skal gjøre de neste årene. 

Større bedrifter har ofte en visjon de bruker offentlig, mens andre kun har en internt. Hvordan bedrifter definerer en visjon, varierer veldig. Noen bruker korte setninger, nesten som et slagord. Andre har lengre setninger, kanskje flere som forteller noe om hva bedriften skal gjøre og hvordan de ønsker å oppfattes.

Det er ingen klar fasit på hva som er riktig eller hvordan du skal gjøre det, men et stort poeng er at visjonen skal kunne identifiseres med bedriften din og bør derfor henge sammen med den. 

Hvordan lage en bra visjon? 

Som nevnt så kan en visjon være en tanke du har for fremtiden til bedriften din, men når vi snakker om visjon og det å lage en visjon så er det snakk om å formulere en visjon som kan brukes internt og eksternt. 

Hvordan bedrifter definerer visjonen varierer veldig, og også markedsførere og merkevarebyggere har ulike meninger. Noen mener at et visjon er et slags langsiktig mål som man jobber mot, mens andre ser på det som en standard de vil opprettholde til en hver tid.

Det er noen ting du bør ha med i visjonen din: 

  • Den bør være ambisiøs og noe bedriften kan strekke seg etter. Samtidig bør den ikke være uoppnåelig. 
  • Den bør være inkluderende for både ansatte og målgruppen. 
  • Den bør være enkel og tydelig, ikke bruk masse uforståelige ord. 
  • Den bør passe bedriften din. En visjon handler om tanker for bedriften for både nå og fremtiden, men det er viktig at man kan se en sammenheng mellom bedriften og visjonen. 

La oss se på noen eksempler av visjoner for å få en bedre klarhet i hva det kan være: 

«To make people happy» – Disney

Disney sin visjon er kort og enkel, men den sier enkelt og greit om hva Disney står for. Visjonen handler om hva de gjør nå, men er også noe å strekke seg til ved at bedriften skal opprettholde målet og visjonen sin.

«Å hjelpe og inspirere folk til å forbedre hverdagen sin ved å tilby smarte, enkle, praktiske løsninger til attraktive Clas Ohlson-priser.» – Clas Ohlson

Clas Ohlson har en litt lenger visjon enn Disney, men med en fremtidsvisjon. I tillegg inkluderer Clas Ohlson også eget navn og hva de tilbyr.

Det er ikke uvanlig at en visjon er enda mer ambisiøs og strekker seg langt med å bruke formuleringer som bransjens beste, raskeste levering, mest hjelpsomme og lignende. Er disse formuleringene brukt i slagord eller markedsføring derimot vil det oppfattes som at dette er realiteten, mens i visjonen kan du fastslå hva du jobber mot. 

Hva er forskjellen på visjon og forretningsidé? 

Visjon kan lett blandes sammen med forretningsidé. En forretningsidé er en tanke om hva du vil at bedriften din skal gjøre og hvordan du skal tjene penger. Visjon derimot, er hva du vil strekke deg mot. 

Ta Clas Ohlson igjen som eksempel. Deres forretningsidé er: 

Vi skal selge gode og prisgunstige produkter med riktig kvalitet etter behov. 

Forretningsidé skal da være tanken for det bedriften din driver med. Er du snekker kan for eksempel forretningsideen din være å tilby godt snekkerverk til konkurransedyktige priser. Forretningsideen bør derfor være på plass før du tenker på visjonen. 

Har du en god forretningside? Bruk denne sjekklisten 

Når du har forretningsideen på plass kan du lage en forretningsplan. Forretningsplanen handler om hvordan du skal utføre forretningsideen din og jobbe mot visjonen du har for bedriften. Det kan også hende at du kommer opp med visjonen mens du lager forretningsplanen eller i etterkant av at den er lagd, det er ingen fasit på hvilken rekkefølge du skal velge der.

Skal du til å starte for deg selv eller er i oppstarten av aksjeselskapet ditt? Fyll ut denne gratis forretningsmodellen

Hvordan bruke visjonen aktivt i bedriften? 

Ofte bruker en bedrift visjonen sammen med verdier, og de er gjerne å finne på bedrifter sin hjemmeside. En visjon bør brukes aktivt, og ikke bare for å se bra ut utad. Det er viktig at ansatte kjenner seg igjen, og at det blir brukt i intern aktivitet. 

Som regel henger en visjon sammen med verdiene i bedriften. Verdier kan være ting som: ambisiøse, bærekraftig, innovative, hjelpsomme og lignende. 

Ansatte bør kjenne seg igjen i måten de jobber og vite hva bedriften strekker seg etter når de leser visjoner og verdier. En visjon er nyttig for ledere når de skal kommunisere til sine ansatte og motivere dem.  

Les om visjonen og verdiene til Conta.

Sammen beskriver visjon og verdier hva som er viktig for bedriften og veien fremover. Som med visjonen, er det viktig at verdiene fungerer like godt internt og eksternt. Er en verdi å være innovative så er det viktig at det gjenspeiler måten man jobber på og at de ansatte kjenner seg igjen i det. 

Husk at hvis det skjer endringer i bedriften, så må du ta en gjennomgang av visjonen og verdiene. Har bedriften hatt stor vekst, er det ikke sikkert visjonen du satte i oppstarten fremdeles passer. 

Hva er en visjon?

En visjon er bedriftens langsiktige mål og en beskrivelse av hvordan de skal oppnå det målet. Visjonen er ofte ambisiøs og gir bedriften noe å strekke seg etter.

Hva skal en visjon være?

Visjonen kan gjerne være en «drøm» om fremtiden og forklarer hvilken retning selskapet ønsker og gå og hvilke mål de ønsker å oppnå.

Hva er visjon og verdier?

Mens visjonen viser hva selskapet vil oppnå og drømmer om, er verdiene en beskrivelse av hvem selskapet er eller ønsker å være. Verdiene beskriver oftere arbeidskulturen og de ansatte bør kunne kjenne seg igjen i disse i jobben de gjør.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!