Marte Vasbotten

Vi forklarer forskjellen på de to foretaksformene NUF og AS, og hvorfor det er lurt å velge AS. 

NUF, som står for Norskregistrert utenlandsk foretak, er en foretaksform for en norsk avdeling av et utenlandsk selskap. Aksjeselskap, forkortet AS, er en av de vanligste foretaksformene i Norge. AS er en egen juridisk enhet, og det trengs en aksjekapital på minst 30 000 kroner for å opprette et aksjeselskap. 

Før var aksjekapitalkravet til aksjeselskap 100 000 kroner. På den tiden var det derfor populært å starte NUF i stedet for å starte AS, fordi det rett og slett var for kapitalkrevende å starte AS. I et NUF ble minstekravet til kapital styrt av morselskapets hjemland.

LES OGSÅ: Hva koster det å starte bedrift

Mange av de som startet NUF valgte å etablere morselskap i Storbritannia. Det var fordi det ikke var krav til kapital i “britisk limited selskap”, som tilsvarer norsk AS.

NUF selskap

Hvis et firma fra utlandet vil etablere seg eller selge noe i Norge, kan de åpne en avdeling av bedriften her i Norge. Også nordmenn kan opprette NUF. Det kan du gjøre i Altinn.

Siden et norskregistrert utenlandsk foretak kun er den norske delen av et utenlandsk foretak, er det det utenlandske foretaket som står ansvarlig for virksomheten. NUF er likevel skattepliktige og MVA-pliktige i Norge.

NUF med næringsvirksomhet må registrere seg i Foretaksregisteret, og få et norsk organisasjonsnummer. For å gjøre dette, må det blant annet legges ved dokumentasjon på at bedriften er registrert i et Foretaksregisteret i utlandet, samt hovedvirksomhetens vedtekter. 

NUF vs AS

Er du usikker på hva du skal velge? Her får du fordelene og ulempene med å starte et norskregistrert utenlandsk foretak:

Fordeler med NUF

  • Noen velger å starte NUF, fordi det kan kreve mindre kapital enn å starte et AS. Startkapitalen avhenger av hvilket land det utenlandske selskapet registreres i. 
  • Det er billigere registrering i Foretaksregisteret. Registrering av NUF koster 3205 kroner, og registrering av AS koster 5784 kroner (2024).

Ulemper med NUF

  • Flere NUF har rykte på seg for å gå konkurs på grunn av utenlandske banker. Siden det ikke krever noe startkapital er folk mer skeptisk til om de kan betale for seg. 
  • Mange er skeptisk til selskapsformen NUF. Dette gjelder både leverandører, kunder og investorer. Det kan derfor være vanskeligere å vinne tillit i relasjoner. 
  • Det krever ekstra mye arbeid når bedriften din er registrert både i utlandet og i Norge. Da må du forholde deg ti lovene og reglene i to land. 
  • NUF kan heller ikke registreres elektronisk. Det må gjøres via papir.

Hvorfor velge aksjeselskap? 

Så hvorfor bør du heller velge et aksjeselskap fremfor norskregistrert utenlandsk foretak? Nå som aksjekapitalen på aksjeselskap er senket fra 100 000 kroner til 30 000 kroner, er det mye enklere for folk å starte et eget AS. Derfor er ikke NUF en like populær foretaksform for nordmenn lenger.

LES OGSÅ: Fordeler og ulemper med AS

Derfor bør du velge AS i stedet for NUF: 

  • Et aksjeselskap vil fremstå mye tryggere og seriøst for andre aktører som leverandører, kunder, banker og investorer fordi de fleste kjenner bedre til AS. Å bruke norske banker og følge norske regler, vil også være en trygghet for mange.
  • Aksjekapitalen på minimum 30 000 kroner i et AS gir bedriften penger til å betale kostnader i starten, og viser også at du har tro på bedriften din.
  • Flere banker vil ikke gi lån til nyoppstartede norskregistrerte utenlandske foretak på grunn av lav eller ingen kapital.
  • Du slipper å forholde deg til lover og regler i flere land. Det er mer enn nok å forholde seg til av norske frister, regler og lover. Du skaper mye mer arbeid for deg selv hvis du skal holde styr på to land.

LES OGSÅ: Fire gode grunner til å velge aksjeselskap 

Start AS i dag

Registrere NUF

Du kan registrere norskregistrert utenlandsk foretak ved å fylle ut og sende inn Samordnet registermelding 1 – Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak.

Det er ikke mulig å bestille NUF via Conta, og du kan heller ikke registrere elektronisk via Altinn. Registreringen må altså gjøres på papir og sendes i posten. Hvis selskapet skal videreselge varer og registreres i Foretaksregisteret, må du sende inn skjema med vedlegg via et eget kontaktskjema.

Se hva du må legge ved registreringen.

Omdanne NUF til AS

Vil du omdanne norskregistrert utenlandsk foretak til aksjeselskap? Det er mulig å gjøre det skattefritt på tre måter:

1. Stifte nytt AS med tingsinnskudd

Du kan stifte aksjeselskap med tingsinnskudd av verdiene i NUF-et. Deretter må du slette både den norske avdelingen og morselskapet i utlandet. Verdiene i selskapet bør være mer enn 30 000 kroner for at det skal lønne seg. De må også godkjennes av en revisor.

2. Øke aksjekapitalen i et eksisterende AS

Har du et AS uten aktivitet, kan du øke aksjekapitalen ved hjelp av tingsinnskudd fra NUF-et. Verdiene må være på minimum 30 000 kroner og godkjennes av en revisor.

3. Øke egenkapitalen i et AS

Du kan øke egenkapitalen i AS-et ved at regnskapet i NUF-et avsluttes, og overføres til AS-et sitt regnskap. Revisor må ikke inn i bildet, men mange ønsker heller at aksjekapitalen skal være så høy som mulig, fremfor egenkapitalen.

Selv om disse metodene er skattefrie, krever tingsinnskudd at en revisor godkjenner verdiene. Dette kan ofte koste en del. I de aller fleste tilfeller vil det lønne seg å starte aksjeselskap fra start.

Ofte stilte spørsmål

Hva står NUF for?

NUF er en forkortelse for norskregistrert utenlandsk foretak. Det er en norsk avdeling av et selskap i utlandet, og det er det utenlandske selskapet som er ansvarlig for virksomheten i Norge.

Når må man ha NUF?

Utenlandske foretak som skal drive næringsvirksomhet i Norge, må ha et norsk organisasjonsnummer og registrere seg i Foretaksregisteret. Da registreres det som et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).

Hvor mye koster et NUF?

Registreringsavgiften for et norskregistrert utenlandsk foretak varierer etter hvilke registere det må registreres i. Dette er prisene i 2024:

Kun Enhetsregisteret: 3 146 kroner
Enhetsregisteret og Foretaksregisteret: 3 205 kroner
Etterregistrering i Foretaksregisteret: 2 668 kroner

Se alle priser for Brønnøysundregistrene.

Hvem eier et NUF?

Det er det utenlandske morselskapet som står som eier av et norskregistrert utenlandsk foretak.

Er NUF regnskapspliktig?

Norskregistrerte utenlandske foretak som driver næring i Norge, følger stort sett de samme reglene som et aksjeselskap. NUF er både skattepliktig og regnskapspliktig i Norge.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!