Marte Vasbotten

Vi forklarer forskjellen på de to foretaksformene NUF og AS, og hvorfor det er lurt å velge AS. 

NUF, som står for Norskregistrert utenlandsk foretak, er en foretaksform for en norsk avdeling av et utenlandsk selskap. Aksjeselskap, forkortet AS, er en av de vanligste foretaksformene i Norge. AS er en egen juridisk enhet, og det trengs en aksjekapital på minst 30 000 kroner for å opprette et aksjeselskap. 

Før var aksjekapitalkravet til aksjeselskap 100 000 kroner. På den tiden var det derfor populært å starte NUF i stedet for å starte AS, fordi det rett og slett var for kapitalkrevende å starte AS. I et NUF ble minstekravet til kapital styrt av morselskapets hjemland.

LES OGSÅ: Hva koster det å starte bedrift

Mange av de som startet NUF valgte å etablere morselskap i Storbritannia. Det var fordi det ikke var krav til kapital i “britisk limited selskap”, som tilsvarer norsk AS.

Hva kjennetegner et NUF? 

Hvis et firma fra utlandet vil etablere seg eller selge noe i Norge, kan de åpne en avdeling av bedriften her i Norge. Også nordmenn kan opprette NUF. Du kan opprette NUF i Altinn.

Siden et norskregistrert utenlandsk foretak kun er den norske delen av et utenlandsk foretak, er det det utenlandske foretaket som står ansvarlig for virksomheten. NUF er likevel skattepliktige og MVA-pliktige i Norge.

NUF med næringsvirksomhet må registrere seg i Foretaksregisteret, og få et norsk organisasjonsnummer. For å gjøre dette, må det blant annet legges ved dokumentasjon på at bedriften er registrert i et Foretaksregisteret i utlandet, samt hovedvirksomhetens vedtekter. 

Fordeler med NUF

  • Noen velger å starte NUF, fordi det kan kreve mindre kapital enn å starte et AS. Startkapitalen avhenger av hvilket land det utenlandske selskapet registreres i. 
  • Det er billigere registrering i Foretaksregisteret. Registrering av NUF koster 3205 kroner, og registrering av AS koster 5784 kroner (2024).

Ulemper med NUF

  • Flere NUF har rykte på seg for å gå konkurs på grunn av utenlandske banker. Siden NUF ikke krever noe startkapital er folk mer skeptisk til om de kan betale for seg. 
  • Mange er skeptisk til selskapsformen NUF. Dette gjelder både leverandører, kunder og investorer. Det kan derfor være vanskeligere å vinne tillit i relasjoner. 
  • Det krever ekstra mye arbeid når bedriften din er registrert både i utlandet og i Norge. Da må du forholde deg ti lovene og reglene i to land. 
  • NUF kan heller ikke registreres elektronisk. Det må gjøres via papir.

Hvorfor velge AS fremfor NUF? 

Så hvorfor bør du heller velge et aksjeselskap fremfor norskregistrert utenlandsk foretak? Nå som aksjekapitalen på aksjeselskap er senket fra 100 000 kroner til 30 000 kroner, er det mye enklere for folk å starte et eget AS. Derfor er ikke NUF en like populær foretaksform for nordmenn lenger.

LES OGSÅ: Fordeler og ulemper med AS

Derfor bør du velge AS i stedet for NUF: 

  • Et aksjeselskap vil fremstå mye tryggere og seriøst for andre aktører som leverandører, kunder, banker og investorer fordi de fleste kjenner bedre til AS. Å bruke norske banker og følge norske regler, vil også være en trygghet for mange.
  • Aksjekapitalen på minimum 30 000 kroner i et AS gir bedriften penger til å betale kostnader i starten, og viser også at du har tro på bedriften din.
  • Flere banker vil ikke gi lån til nyoppstartede norskregistrerte utenlandske foretak på grunn av lav eller ingen kapital.
  • Du slipper å forholde deg til lover og regler i flere land. Det er mer enn nok å forholde seg til av norske frister, regler og lover. Du skaper mye mer arbeid for deg selv hvis du skal holde styr på to land.

LES OGSÅ: Fire gode grunner til å velge aksjeselskap 

Start AS gratis

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!