Skattefri omdanning av et NUF betyr at verdiene overføres til et AS det ikke har vært aktivitet i før, uten at eierne først må skatte privat for dem.

Interessert i å lese om omdanning av ENK i stedet?

Skattefri omdanning kan gjennomføres både av deg som skal etablere AS, og av deg som tidligere har etablert AS. Det er en forutsetning at det vesentlige av NUF-et sin aktivitet videreføres i det nye AS-et. Eiersammensetningen må også være identisk i NUF-et som i det nye AS-et. NUF-et må være skattepliktig i Norge, og balansesummen i regnskapet per 31.12 må være på minst 30 000 kroner.

Starte-AS.no tilbyr ikke omdanning av NUF til AS. Men når du skal omdanne må du etablere et nytt AS, og det gjør du enklest og raskest hos oss. Ta kontakt med f.eks. regnskapsfører og/eller revisor for hjelp til selve omdanningen.

Her er de ulike metodene for omdanning:

Metode 1: For deg som skal stifte AS

Du kan starte et nytt AS med tingsinnskudd, og slette NUF-et og morselskapet i utlandet. Verdiene i NUF-et utgjør tingsinnskuddet, og dette vil utgjøre aksjekapitalen i AS-et. For at det skal være bærekraftig forutsetter metoden at det er verdier for minst 30 000 kroner i selskapet.

Metode 2: For deg som tidligere har stiftet AS

Alternativ 2A:

Du kan få økt aksjekapitalen i det eksisterende AS-et ved hjelp av tingsinnskudd. Tingsinnskuddet er verdiene i NUF-et.

AS-et du allerede har stiftet kan ikke ha hatt aktivitet fra før. Også her forutsettes det at det er verdier for minst 30 000 kroner i NUF-et. NUF-et og morselskapet i utlandet må slettes, dette er et krav fra myndighetene. Krever hjelp fra revisor.

Alternativ 2B:

Du kan øke egenkapitalen i AS-et ved at regnskapet i NUF-et avsluttes, og overføres til AS-et sitt regnskap.

Denne metoden er et raskt og rimelig alternativ, fordi revisor ikke må inn i bildet. Men mange ønsker at kapitalen skal være så høy som mulig, i stedet for at bare egenkapitalen øker. AS-et du har kan ikke ha hatt aktivitet fra før. Sletting av NUF-et og morselskapet i utlandet er påkrevd.

Det nye AS-et blir en ny juridisk enhet, med nytt organisasjonsnummer.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!