Skattefri omdanning av et enkeltpersonforetak innebærer at verdiene i ENK-et overføres til et AS det ikke har vært aktivitet i før, uten at eieren først må skatte privat for dem.

Interessert i å lese om omdanning av NUF i stedet?

Skattefri omdanning kan gjennomføres både av deg som skal etablere et nytt AS, og av deg som tidligere har etablert AS. Men AS-et kan ikke ha hatt aktivitet tidligere. Det er en forutsetning at det vesentlige av virksomheten fra ENK-et videreføres i det nye selskapet. Eieren må også være eier av det nye AS-et.

Starte-AS.no tilbyr ikke omdanning fra ENK til AS. Men når du skal omdanne må du etablere et nytt AS, og det gjør du enklest og raskest hos oss. Ta kontakt med f.eks. regnskapsfører og/eller revisor for hjelp til selve omdanningen.

Her er de ulike metodene:

Metode 1: For deg som skal stifte AS

Start et nytt AS med tingsinnskudd, og slett ENK-et. Verdiene i ENK-et utgjør tingsinnskuddet, som igjen blir aksjekapitalen i AS-et. Metoden forutsetter at det er verdier for minst kr 30 000 i ENK-et.

Ta kontakt med en regnskapsfører hvis du vil starte AS med tingsinnskudd.

Metode 2: For deg som tidligere har stiftet AS:

Alternativ 2-A: Øke aksjekapitalen med tingsinnskudd. Tingsinnskuddet er verdiene fra ENK-et.

Denne metoden er lik som metode 1, men verdien av tingsinnskuddet plusses på den eksisterende aksjekapitalen.

Alternativ 2-B: Øke egenkapitalen. Regnskapet i ENK-et avsluttes og overføres til AS-et.

Denne metoden er raskt og rimelig, fordi revisor ikke må inn i bildet. AS-et du har kan ikke ha hatt aktivitet fra før.

Det nye AS-et blir en ny juridisk enhet, med nytt organisasjonsnummer.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev