Tom Nielsen

Planer om å starte barnehage? Mange kommuner har behov for flere barnehageplasser og fagutdannede barnehagepedagoger. Hvis du ønsker å skape et trygt miljø for lek, læring og omsorg, er det muligheter.

Her finner du informasjon om hvordan man starter og driver en privat barnehage.

Hvordan starte barnehage

Å starte barnehage er mer omfattende enn å starte et normalt foretak. Det skyldes strenge krav til kompetanse, økonomi og sikkerhet.

Barnehager er blant annet omfattet av følgende lover:

 • Barnehageloven
 • Plan- og bygningsloven
 • Forskrift om miljørettet helsevern
 • Arbeidsmiljøloven
 • Matloven
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Forskrift om brannforebygging
 • Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Derfor er det viktig at du tilegner deg nødvendig kompetanse før du bestemmer deg for å starte barnehage.

Daglig leder skal ha relevant utdanning

Barnehagelovens paragraf 24 sier at barnehagen skal ha en “forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse”. De fleste kommuner krever derfor at daglig leder i barnehagen er barnehagelærer eller har annen relevant høgskoleutdanning.

I tillegg er det fordelaktig med praktisk erfaring fra en barnehage. Hvis du ikke har dette, kan det være smart å finne en partner med kompetansen som kreves.

Vær tidlig ute med å kontakte kommunen

Barnehager skal godkjennes av kommunen før de kan settes i drift og få tilskudd. Derfor er det viktig at man er tidlig ute med å inngå dialog med kommunen.

I noen kommuner er det ikke behov for flere barnehageplasser og søknader avvises, mens i andre kommuner er det et skrikende behov etter flere barnehageplasser.

Derfor er det viktig at du kartlegger behovet for barnehageplasser i kommunen du ønsker å starte barnehage, samt andre aktuelle kommuner. Kommunen er også forpliktet til å gi deg veiledning og kan være en god ressurs i oppstartsfasen.

Finn et selskapsnavn og registrer bedriften i Brønnøysundregistrene

De fleste private barnehager er registert som aksjeselskaper.

Det skyldes at risikoen knyttet til å drive et aksjeselskap (AS) er lavere enn i enkeltpersonforetak (ENK): I et ENK garanterer du for alle selskapets forpliktelser med din egen økonomi, mens et aksjeselskap regnes som en egen juridisk enhet.

Før du sender søknad til kommunen, leier et lokale og ansetter personell må selskapet registreres i Brønnøysundregistrene.

Slik registrerer du en barnehage i Brønnøysundregistrene med Starte-AS.no:

 1. Bruk 3 minutter på å fylle ut dette skjemaet.
 2. Motta stiftelsesdokumenter på e-post.
 3. Signer i Altinn når du mottar en e-post som ber deg gjøre det.
 4. Sånn! Selskapet ditt er klart.
Start AS nå

Søk godkjenning og tilskudd  hos kommunen

Når følgende er på plass, kan du søke om godkjenning fra kommunen:

 • Lokaler
 • Organisering
 • Ansatte
 • Godkjenninger fra kommuneoverlege, plan- og bygg, brannvesen, og Mattilsynet

I tillegg må du ha følgende vedlegg:

 • Vedtekter
 • Plantegninger av lokalene/bygningene/utearealet
 • Budsjett
 • Politiattest til daglig leder
 • Vitnemål til styrer og pedagogisk personale
 • Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern 
 • Samtykke fra Arbeidstilsynet

Her finner du et eksempel på søknad om godkjenning fra Froland Kommune

Litt om å drive privat barnehage

Det er mange aspekter ved å drive en barnehage som ikke omfattes av denne artikkelen, men her er ressurser du bør sjekke ut i forbindelse med at du skal drive privat barnehage.

 • Krav til sikkerhet: Kunnskapsdepartementet har laget en veileder for utforming av barnehagens utearealer. Denne forteller litt om hvor barnehager skal være lokalisert og hvordan tomtene skal utformes. I tillegg tar den opp temaer som parkering, vegetasjon, og lekemiljø. Om sikkerhet viser forskriften til forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr som sier at underlag skal være slik at risikoen for skader reduseres til et minimum, leker skal være utformet slik at risikoen for kvelning er minimal, samt at utstyret ikke skal avgi helsefarlige stoffer.
 • Krav til antall kvadratmeter per barn: I veileder for godkjenning av barnehager heter det at “Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke og oppholdsarealet inne.”.
 • Styrets ansvar i barnehager: Styreren i barnehagen har ansvar for den daglige driften i barnehagen og alt det omfatter: pedagogisk, personal & HR, administrativt og økonomisk. Den skal sørge for at barnehagen etterlever kravene i barnehageloven og barnehagens rammeplan. Klikk her for å lese forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Sett fakturaoppfølgingen på autopilot

Når du driver barnehage er det en rekke tidkrevende administrative oppgaver. Derfor er det viktig at du automatiserer alt som kan automatiseres.

Vi anbefaler at du bruker Conta sitt faktura- og regnskapsprogram til å holde styr på økonomien. Her kan du lage abonnementsfakturaer som går ut automatisk fra periode til periode, samt aktivere utomatisk utsendelse av purringer til foreldre som ikke betaler i tide. Programvaren er brukervennlig, og kan brukes også av folk uten regnskapserfaring.

Med Conta kan du føre regnskapet ditt selv eller engasjere en regnskapsfører. Finn en regnskapsfører som bruker Conta her.

Alle som oppretter er AS med Starte-AS.no får Conta med på kjøpet:


Registrer et AS med Starte-AS.no

Starte barnehage på 24 timer

Trenger du å komme raskt i gang? I stedet for å starte AS på vanlig måte, er det mulig å kjøpe et hylleselskap – altså et ferdig etablert selskap. Da kan du få organisasjonsnummer på bare 24 timer!

Bestiller du hylleselskap med Starte-AS.no, får du i tillegg med ett års Smart-abonnement på Conta sitt faktura- og regnskapsprogram, inkludert i prisen.

Les mer og bestill hylleselskap →.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!