Jostein Hakestad

Nye forenklinger i aksjeloven gjør styrearbeidet lettere og åpner for bruk av flere digitale løsninger.

I 2012 ble det gunstigere å starte eget AS, med lavere krav til egenkapital og mulighet til å levere årsregnskap uten revisjon. Den nye aksjeloven i 2017 gjør ting enda enklere.

Nå kan du drive digitalt

I praksis åpner den nye loven for at du kan drive et AS helt uten papirer. Både lagring og signering av dokumenter kan nå skje uten at du trenger å putte en penn til papir.

Forutsetningen er at alle dokumenter som lagres digitalt må være i «lesbar form», og tilgjengelig fra Norge. Det må altså lagres i et format som kan leses i minst fem år fremover.

En innskjerping kommer også: aksjeeierboka må nå inneholde en «digital adresse» til alle aksjonærene, som i de fleste tilfeller vil bety e-postadressene deres.

Lettere å avholde generalforsamling

Det blir også enklere å avholde generalforsamling. Fra før av kunne styret velge å avholde «forenklet generalforsamling» uten fysisk oppmøte. Nå trengs det ikke et eget vedtak om dette, og det er fritt frem for selskaper å avholde forenklet generalforsamling med mindre noen i styret motsetter seg det.

I vanlige generalforsamlinger har aksjeeierne nå rett til å delta i generalforsamling ved hjelp av digitale hjelpemidler, med mindre styret har «saklig grunn» til å kreve fysisk oppmøte. Det krever ikke lenger styrets godkjennelse å møte via Skype eller andre tjenester.

For små firmaer med små endringer i styresammensetning kan styremedlemmer nå også velges på perioder lengre enn fire år, i praksis på ubestemt tid.

Regler om kapital

Du trenger fremdeles 30 000 kroner i aksjekapital for å starte et AS.

Styrets handlingsplikt har derimot gått gjennom en lovendring. Før inntrådte plikten når egenkapitalen sank til under halvparten av aksjekapitalen. Den nye loven sier i stedet at handleplikten inntrer når nivået av egenkapital ikke er «forsvarlig», uten at dette lenger har en spesifikk grense.

Mange morselskaper trenger ikke lenger revisor

Så lenge driftsinntektene ikke overstiger fem millioner kroner, balansesummen ikke overstiger 20 millioner, og ansatte ikke overstiger ti årsverk kan aksjeselskaper velge bort revisjon av årsregnskapet. Det ble også foreslått i den nye aksjeloven at stifterne av selskapet må foreta et aktivt valg om å velge revisjon, men dagens ordning forblir regelen inntil videre.

Maksimumskravet til balansesum og omsetning flyttes over fra lov til forskrift slik at de kan lettere justeres over tid. Kravet til maks ti årsverk står fremdeles i selve loven.

Nytt er også at morselskaper kan velge bort revisjon på samme vilkår. Her må generalforsamlingen vedta fravalget av revisor som en vanlig sak som skal behandles på forsamlingen, eller gjennom en forenklet generalforsamling. Avgjørelsen krever to tredjedels flertall.

Rundt 27 000 morselskaper kvalifiserer til å velge bort revisjon av årsregnskapet i 2017. Et nystiftet morselskap kan velge bort revisor på registreringstidspunktet, som vanlig.

Færre særattestasjoner nødvendig

Du trenger ikke lenger revisorbekreftelse for å melde nedsetting av kapital til dekning av tap som ikke kan dekkes på noen annen måte til Foretaksregisteret.

Slike bekreftelser kaller myndighetene «særattestasjoner», og følgende av disse blir ikke lenger lovpålagt ifølge den nye aksjeloven:

  • Krav om revisorbekreftelse av at det etter nedsetting er full dekning for selskapets bundne egenkapital ved kapitalnedsettelse med utdeling eller avsetning til frie fond (aksjeloven § 12-2)
  • Krav om revisorbekreftelse av at det etter nedsetting vil være dekning for selskapets bundne egenkapital ved kapitalnedsettelse ved fisjon av selskaper (aksjeloven § 14-3)
  • Krav om revisorbekreftelse av at selskapets egenkapital er tilstrekkelig ved innløsning eller utløsning av en aksjeeier (aksjeloven § 4-24)
  • Det kreves heller ikke revisorbekreftelse om at forholdet til kreditorer ikke står i veien for gjennomføring av kapitalnedsettelser som krever at kreditorene må opplyses om dette (aksjeloven § 12-6), selv om styret fremdeles må bekrefte dette på egenhånd.

Å drive AS er enklere enn noensinne

Etter hvert som myndighetene har lempet på kravene til styre og eiere har det frigjort tid og ressurser til å fokusere på det som virkelig betyr noe: ideene du sitter inne med. AS er fra før av den mest populære selskapsformen, og vi forventer kun videre vekst i interessen for å starte aksjeselskap.

Starter du AS gjennom Starte-AS.no får du alle de nødvendige dokumentene og en steg-for-steg gjennomgang av hva du må foreta deg videre overfor banken og myndighetene. Innen kort tid har du et nytt AS og kan sette i gang.

Trenger du hjelp? Du kan finne en autorisert regnskapsfører som kan hjelpe deg i Conta.

LES OGSÅ: Slik starter og driver du ditt eget AS

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!