Stiftelseskostnadene dekkes av aksjekapitalen

Endringene i Aksjeloven har gjort det billigere å starte eget AS. Det er nå mulig for aksjonærene å få tilbakebetalt deler av aksjekapitalen, for å dekke utgiftene med å stifte selskapet.

Tidligere måtte stiftelseskostnadene betales fra aksjonærenes egne lommer. Nå kan selskapet selv stå ansvarlig for å dekke dette.

Slik virker det i praksis:

  1. Aksjonærene betaler inn kapitalen på minimum kr 30 000,-
  2. Kapitalinnskuddet bekreftes i Altinn av banken, Starte-AS.no registrerer selskapet for dere.
  3. Eierne tilbakefører sin andel av stiftelseskostnadene fra firmakontoen til sine privatkontoer.

Utgiftene det er snakk om er prisen du har betalt til Starte-AS.no for selve stiftelsen, inkludert MVA. Det kreves ikke noe ekstra papirarbeid for å kunne overføre summen til stifternes privatkontoer. Åpningsbalansen brukes i regnskapet sammen med AS-et sin bankkontoutskrift.

Aksjekapitalen blir ikke nedskrevet selv om eierne tar ut pengene fra selskapet. Uttaket er dessuten skattefritt. Dette er penger aksjonærene allerede har betalt skatt av, som privatpersoner.

Det er ikke nødvendig med noe eget dokument eller å kalle inn generalforsamlingen for å bestemme at dette uttaket skal tas. Papirene du mottar fra Starte-AS.no legger opp til at uttaket kan gjennomføres uten videre.

Kvitteringen fra Starte-AS.no bokføres på vanlig måte i regnskapet.

Registreringsgebyret fra Brønnøysund kan også kostnadsføres på vanlig måte. Det er fordi fakturaen kommer etter at selskapet er stiftet, og derfor ikke er en del av åpningsbalansen.

Her på Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

«« Tilbake til oversikten