Redaksjonen

Startet aksjeselskap og lurer på hvordan skatt fungerer? Dette er hvordan du rapporterer og betaler skatt i et AS.

I motsetning til et enkeltpersonforetak, hvor du som innehaver skatter på alt overskudd enten det investeres i selskapet eller tas ut til personlig bruk, regnes du og aksjeselskapet som to skattesubjekter.

Det vil si at selskapet skatter på sitt overskudd, og du betaler skatt på det du tar ut som utbytte, og det du tar ut i lønn, om du er ansatt i eget AS.

Hvor mye må aksjeselskap betale i skatt?

Selskapet skal betale 22 prosent skatt på overskuddet.

Denne skatten skal betales på forskudd, altså før skattemeldingen er sendt inn og skatteoppgjøret kommer. Fristene er 15. februar og 15. april året etter overskuddet er opptjent.

Nye aksjeselskap må melde forventet overskudd til skatteetaten via skjemaet Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt (RF-1097). Deretter blir forskuddsskatten beregnet ut fra tidligere år, men du kan bruke det samme skjemaet hvis du må justere forventet overskudd.

Du får melding av Skatteetaten i januar det året skatten skal betales. Da får du en innbetalingsblankett med konto og KID-nummer som du skal bruke for betalingen.

Hvis overskuddet til bedriften blir høyere enn forventet, og du ikke har meldt dette via skjemaet RF-1097 for å justere skatten, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai for å slippe restskatt og renter.

Skattemeldingen til bedriften skal leveres til Skatteetaten innen 31. mai. Den vil vise inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og hvor mye selskapet skal skatte. Skattemeldingen må sendes inn selv om bedriften ikke har hatt omsetning i skattemeldingsperioden.

Når skatteoppgjøret kommer i oktober, vil Skatteetaten ta selskapets faktiske skattebeløp minus det som er betalt i forskuddsskatt, og notere det resterende beløpet som restskatt eller tilgodeskatt.

Skatt på utbytte

Du må betale utbytteskatt når du tar ut utbytte fra firmaet ditt. Utbytteskatten regnes ut slik, med et tenkt utbytte på 100 000 kroner:

Skjermingsfradrag (skattefritt fradrag):
Det du kjøpte aksjer for, for eksempel 30 000 x 0,7 prosent (sats for 2019/2020) = 210 kroner

Det kan trekkes fra det skattepliktige beløpet:
100 000 kroner – 210 kroner = 99 790 kroner.

Deretter skal det skattepliktige beløpet multipliseres med 1,44 (sats for 2019/2020):
99 790 kroner x 1,44 = 143 698 kroner

Og du skal, som med selskapsskatten, skatte på 22% av dette beløpet:
Altså, 143 698 x 22% = 31 614 kroner

Alle utbytter i løpet av året er listet på aksjonærregisteroppgaven for selskapet, som skal leveres inn 31. januar året etter, og beløpet blir automatisk fylt ut i den personlige skattemeldingen din slik at skatten kan trekkes.

Utbytte må føres i regnskapet til bedriften.

Ansatt i eget AS

Er du ansatt i eget AS må aksjeselskapet trekke skatt fra lønnen din på en egen skattetrekkskonto, og betale pengene inn til staten annenhver måned. Hver måned når du sender inn a-melding, vil du få kontonummer og KID for innbetaling.

Skatteetaten vil deretter se på den totale inntekten din i løpet av året for å se om du skylder mer skatt eller får et beløp til gode. Det vil komme frem når du mottar skatteoppgjøret, vanligvis innen juni året etter.

Tar du ut lønn må også aksjeselskapet betale arbeidsgiveravgift på lønnen din. Satsen er som regel 14,1 prosent, men kan variere noen steder i landet.

Er det best å ta ut lønn eller utbytte?

Så hva er best skattemessig – å ta ut lønn eller utbytte? Satsen for utbytteskatt virker lavere med kun 22 prosent, men selskapet betaler også 22 prosent forskuddsskatt på beløpet.

Lønn og arbeidsgiveravgift er med på å redusere det skattepliktige beløpet til aksjeselskapet. Og er du ansatt og tar ut lønn har du også krav på sosiale goder som pensjon og sykepenger.

Les mer om hva som lønner seg av lønn eller utbytte.

Egne regler for holdingselskap

Et holdingselskap er et selskap som eier aksjer i ett eller flere andre selskap. Hvis du driver, eller vurderer å starte holdingselskap, har du mulighet for å utsette skattebetalingen.

Så lenge overskudd ikke tas ut til privat bruk, men kun overføres fra driftsselskapet, som holdingselskapet eier, til holdingselskapet utløses ikke utbytteskatten.

Fra holdingselskapet kan du investere pengene i andre selskap eller i eiendom uten å måtte skatte på utbyttet. Du må fortsatt skatte når du til slutt tar ut penger til personlig bruk.

Hvis selskapet har flere eiere, åpner dette også for at noen eiere kan velge å ta ut utbytte mens andre overfører utbytte til holdingselskapet uten å utløse skatteplikt på sin del.

Les mer om fordelene og ulempene med holdingselskap.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!