Aksjeselskap skal alltid ha bokstavene AS eller ordet «aksjeselskap» i navnet.

Bruk Enhetsregisteret i Brønnøysund sin søkefunksjon for å sjekke selskapsnavn.

Hovedkrav:

 • Minst tre bokstaver fra det norske alfabetet
 • Bare bestemte tegn i tillegg til bokstavene (se under)
 • Ikke kun navnet på land, fylke eller kommune (f.eks. Oslo AS)
 • Ikke nøyaktig likt som et allerede registrert navn
 • Ikke navn som kan «villede eller vekke forargelse»
 • Må ikke inneholde en norsk eller utenlandsk foretaksbetegnelse (f.eks. LTD, ANS, KS, DA, ASA, NUF, AB, OY, S.A. osv.). Kun «AS» er tillatt.

Selskapsnavnet kan ikke være identisk med foretaksnavn som er registrert i Foretaksregisteret fra før. Med identisk menes at det er helt likt, og inkluderer alle bokstaver, mellomrom, tall og tegn. Foretaksbenevnelsen teller ikke med, slik at firmaet HENRIK AS og HENRIK ANS blir regnet som identiske.

En bokstav, et tall, mellomrom eller et tegn er nok til å skille to navn.

NB! Tenk over at navn som er for like andre navn kan øke faren for sammenblanding ved postgang, telefon og internett-trafikk (f.eks. søkemotor-søk). Dette gjelder selv om navnet er formelt lovlig å velge.

Hvilke tegn godtas i firmanavnet?

 • Norske bokstaver: A-Å.
 • Tall
 • Mellomrom
 • Komma, punktum, utropstegn, spørsmålstegn, bindestrek, kolon, semikolon, skråstrek, apostrof, parenteser, paragraf og &-tegnet
 • Pluss-, minus-, gange-, divisjons-, likhets- og prosenttegnet.
 • Bokstaver med aksenter: À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ý. Med tødler: Ä, Ë, Ï, Ö, Ü.

Egne regler gjelder for utenlandske firmaer som skal etablere seg i Norge.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev