Elisabeth Ulla Uksnøy

Det er mye du må sette deg inn i når du skal starte byggefirma. Finn ut hvilken selskapsform du bør velge og hva du må tenke på i oppstarten.

Skal du starte byggefirma? Her får du en oversikt over hva du må tenke på før du setter i gang og hvordan du starter opp den nye bedriften din.

Start byggefirma

Hvilke tjenester skal du tilby?

Det første du bør gjøre når du skal starte et byggefirma er å finne ut hvilke tjenester du skal tilby. Det finnes et helt hav av tjenester innen bygg- og anleggsbransjen som du kan velge mellom, og størrelsen varierer fra en enkelt snekker eller elektriker med enkeltpersonforetak til store aksjeselskaper med hundrevis av ansatte. 

Siden du tenker på å starte et tømrerfirma, har du trolig allerede utdanning og kompetanse innen et felt. Da er dette et fint sted å starte. 

Hvis du ikke er håndverker og vil drive et byggefirma uten å utføre byggearbeidet selv, eller gjøre prosjekter som krever mange fagfelt, er det viktig at du setter deg inn i reglene som gjelder for hver av dem. Regelverket og eventuelle lisenser kan variere veldig innad i bransjen. Mens en møbelsnekker kun trenger å levere som avtalt med kunden, finnes det for eksempel veldig mange regler for utførelse og kontroll hvis du planlegger å bygge boliger. 

Plan- og bygningsloven inneholder regelverk om alt fra planlegging til sluttbestemmelser for nye bygg i Norge. Denne bør du sette deg inn i før du skal starte byggefirma. 

Lisenser og sentral godkjenning

Hvilke tjenester du skal levere, avgjør også hvilke lisenser og sertifiseringer du bør skaffe deg. Noen av dem er påkrevd, mens andre er frivillige. 

Elektrikere som har tatt utdanningen i utlandet, trenger for eksempel en DSB-godkjenning for å utføre elektrisk arbeid og benytte yrkestittelen i Norge.

Selv om ikke sertifiseringer nødvendigvis er påkrevd, så er det ofte et kvalitetstegn for kundene. En av de vanlige sertifiseringene er sentral godkjenning. 

Du kan søke om sentral godkjenning hos Direktoratet for byggkvalitet. Det er ikke krav om at bedrifter i bygg- og anleggsbransjen skal ha sentral godkjenning, men det er et velkjent kvalitetsstempel innad i bransjen. Godkjenningen viser at bedriften din har faglig kompetanse, gode rutiner for kvalitetssikring og er et seriøst firma. 

For å få sentral godkjenning, må bedriften være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret og ha et organisasjonsnummer. Se kravene for sentral godkjenning

Du kan søke om sentral godkjenning for de fleste tjenester innen bygg og anlegg. Det gjelder for eksempel både arkitektur, varme- og kuldeinstallasjoner, vei- og grunnarbeid, taktekkingsarbeid og brannsikkerhet. Les mer i byggesaksforskriften

Sett deg inn i HMS og SHA

Arbeidstilsynet setter strenge krav til HMS i bygg og anlegg som du bør sette deg inn i før du starter. Alle byggefirma skal ha et eget HMS-system som tar utgangspunkt i lovene og forskriftene som gjelder for virksomheten. 

Det er et krav at alle arbeidere på norske byggeplasser skal ha sitt eget HMS-kort, også kalt byggekort, som sier hvem de er og hvilken bedrift de jobber for. Du som arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe HMS-kortet. Bestill det på hmskort.no

Hvis bedriften din arbeider på en bygge- eller anleggsplass, skal dere lage en skriftlig SHA-plan for hvert prosjekt før dere setter i gang. SHA står for “sikkerhet, helse og arbeidsmiljø” og er en lovpålagt plan etter byggherreforskriften for sikkerhet på bygge- og anleggsplasser.

Planen skal blant annet inneholde en beskrivelse av rollene og ansvarsfordelingen, en framdriftsplan, spesifikke tiltak for risikofylt arbeid og rutiner for oppdatering av planen. 

Det er arbeidsgiver sin jobb å formidle SHA-planen til byggherre og ansatte, og gi beskjed hvis det blir gjort endringer i den. 

Du kan lese mer om HMS og SHA på nettsidene til Arbeidstilsynet

Miljøkriterier for bygg og anlegg

I tillegg til lover og regler for sikkerhet og utførelse, må byggebransjen følge egne miljøkriterier. Disse er mer aktuelle for noen bransjer enn andre. 

Du kan sjekke hvilke kriterier som gjelder for bedriften din med kriterieveiviseren til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Skal du velge enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Når du har bestemt deg for hva bedriften din skal gjøre og hvordan du har lyst til å drive, kan du velge en selskapsform. 

Enkeltpersonforetak egner seg best, som navnet tilsier, for én person. Du kan ha ansatte i ENK, men du er selv ikke regnet som ansatt. Du og enkeltpersonforetaket er regnet som en juridisk enhet, noe som betyr at dere har felles økonomi og skal levere felles skattemelding. Da står du også personlig ansvarlig hvis bedriften skulle gå konkurs. 

Hvis du skal ha ansatte, stort varelager og mye utstyr, er aksjeselskap det tryggeste valget når du skal starte byggefirma. Du kan ansette deg selv i eget AS og få samme goder som en annen arbeidstaker. Du har dermed både rett på sykepenger når du er syk og dagpenger fra hvis du blir arbeidsledig. Dette er helt klart en av de største fordelen med et aksjeselskap. 

Fordi du og aksjeselskapet er to forskjellige juridiske enheter, er bedriften sin økonomi og privatøkonomien din separert. Det betyr at det er lav risiko å starte et AS, og du er ikke personlig ansvarlig for økonomien. Les mer om fordelene med AS

De aller fleste tømrerfirma velger derfor å starte aksjeselskap. Det er trygt og gir bedre muligheter for investeringer og utvidelser av selskapet. Du kan starte aksjeselskap gratis på Starte-AS.no. 

Start byggefirma

Hva koster det å starte byggefirma?

Oppstartskostnadene vil variere ut fra hva du skal drive med, hvor mange ansatte du skal ha til å begynne med, om du skal leie lokaler til kontor eller lager og ikke minst hva du trenger av utstyr og materiale. Skal du starte en snekkerbedrift som enkeltpersonforetak med utstyr du har fra før, kan du i praksis starte opp helt gratis. 

For å starte et aksjeselskap må du ha minimum 30 000 kroner i aksjekapital for å starte opp. I tillegg bør du ha spart opp midler som dekker innkjøp av materialer og verktøy til de første prosjektene dine. 

Du kan søke om økonomisk støtte i oppstarten av et nytt aksjeselskap, også når du skal starte byggefirma.

Før regnskap fra starten av

Vi anbefaler at du skaffer deg et regnskapsprogram og bokfører alle inntekter og kostnader fra starten av. Når du sender faktura og fører regnskap med Conta, blir alle fakturaene automatisk bokført. Det sparer deg mye tid! 

Husk å ta vare på alle kvitteringer og bokfør alle kostnader. Når du gjør det, kan du få skattefradrag og bedriften betaler mindre i skatt. Se skattefradrag for aksjeselskap

Hvis du ikke vil føre regnskap selv, kan du skaffe en regnskapsfører. Conta har over 150 regnskapsførere som kan hjelpe deg med hele eller deler av regnskapet, i tillegg til å gi deg økonomisk rådgiving. Finn en regnskapsfører

Nyttige tips til å starte byggefirma

Er du klar til å sette i gang? Her kommer noen siste tips til ting du bør tenke på når du starter byggefirma:

Lykke til! 

Start byggefirma

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!