Selskapsvedtektene er et dokument som setter de grunnleggende reglene for hvordan AS-et skal drives.

Vedtektene utarbeides og vedtas av stifterne, og kan senere endres av generalforsamlingen.

Aksjeloven stiller krav til hvilke punkter som må være med som et minimum. Med mindre vedtektene sier noe annet, kreves det 2/3 flertall i generalforsamlingen for å endre dem.

I vedtektene ved oppstart må blant andre disse punktene være dekket: Selskapets forretningsadresse, foretaksnavn, hvor stor aksjekapitalen skal være, og aksjenes pålydende. Også en nøye beskrivelse av hvordan styret skal opptre, og hvordan man skal forholde seg til kjøp og salg av selskapets aksjer, hører med i vedtektene.

Her på Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev