Det første som trengs når du skal starte et aksjeselskap, er stiftelsesdokumenter.

Dokumentene, som vi har skrevet om i en annen artikkel, utgjør gjerne 10-15 maskinskrevne sider, eller mer. De forteller blant annet hvem som har stiftet selskapet, hvor store eierandeler hver av dem har, og hva som ble vedtatt på den første generalforsamlingen, styremøtet, o.l.

Disse dokumentene må du så ta med i banken for å få åpnet en firmakonto, som du setter inn aksjekapitalen på. Når kapitalen er bekreftet av banken, kan selskapet registreres hos staten.

Det er også mulig å bruke fysiske eiendeler som aksjekapital, såkalt tinginnskudd. Tingene må være relevante for driften av AS-et, og mulig å verdisette. Enten med kjøpskvitteringer hvis tingene er nyere enn tre måneder, eller med en takst fra en forhandler (f.eks. bilforhandler, databutikk, osv.) hvis gjenstanden er eldre enn tre måneder.

Nettjenesten Starte-AS.no er laget for å hjelpe norske gründere med denne prosessen. Det lettfattelige bestillingsskjemaet er alt du trenger å fylle ut, og bidrar til at du klarer å gjøre jobben på fem minutter. Starte-AS.no er den eneste tjenesten per dags dato som inkluderer tinginnskudd som en mulighet.

Informasjonen du fyller inn blir automatisk omgjort til kvalitetssikrede stiftelsesdokumenter som kommer på e-post umiddelbart.

Bestill AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev