Jostein Hakestad

Dette er minstekravene for å starte et AS:

 • Eierne må skaffe verdier på minimum 30 000 kroner til aksjekapital (enten penger, ting, eller en kombinasjon).
 • Må være minst én eier, som blir styreleder.
 • Alle deltakerne må ha fylt 18 år.
 • Alle må ha norske personnummer eller D-nummer (for utlendinger).
 • Selskapet må ha en norsk gateadresse som kontoradresse. Postadresse kan være i utlandet.
 • Det må være penger til å betale registreringsgebyr hos Foretaksregisteret.
 • Nøkkelperson må ha godkjent bilde-ID (pass eller førerkort) til å åpne firmakonto i banken.
 • Selskapet må ha et godkjent firmanavn.

Alt klart? Slik starter du ditt eget AS.

Krav til den videre driften

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) setter krav til hvordan et AS skal drives. Loven krever blant annet at:

 • Selskapet holder generalsforsamling og styremøte minst én gang i året.
 • Det føres regnskap etter Bokføringsloven og -forskriften.
 • Det lages et årsregnskap som sendes regnskapsregisteret i Brønnøysund.
 • Selskapet holder aksjeeierboken løpende oppdatert ved kjøp/salg av eierandeler.
 • Selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten.
 • Utdeling fra selskapet bare skjer etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, osv.

Se også alle fristene for aksjeselskap.

Bestill AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!