Jostein Hakestad

Signaturrett betyr enkelt og greit hvem som skal ha myndighet til å opptre, og til å skrive under, på vegne av selskapet.

Ved stiftelsen må alle deltakerne signere på at de ønsker AS-et registrert, men etter dette er det vedtektene eller selskapsavtalen som viser hvem som kan signere på vegne av firmaet.

Nedenfor ser du alternativene man kan velge mellom. Hvis du er i tvil om hva du bør velge, er det trygt å begynne med at styret signerer i fellesskap, selv om dette er noe tungvint.

  • Styrets leder alene
  • Styret i fellesskap
  • Styrets medlemmer hver for seg
  • Daglig leder og styret i fellesskap
  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap
  • Daglig leder alene
  • To styremedlemmer i fellesskap

Det enkleste er å la én person signere alene, dvs. daglig leder eller styreleder.

Signaturrett kan tildeles eiere/rolleinnehavere i selskapet, personer eller forretningsenheter. Er signaturretten tildelt navngitte personer, må det oppgis navn, adresse og fødselsnummer. Utenlandske personer må oppgi D-nummer.

Hvis flere har signaturrett, må det gå klart fram om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover dette kan ikke registreres hos det offentlige. Pass på at signaturbestemmelsen som meldes, er i samsvar med vedtektene/selskapsavtalen.

Trenger du å få et dokument signert? Prøv signeringstjenesten Signident.

LES OGSÅ: Dette må du vite for å starte og drive aksjeselskap


Starte-AS.no gir deg en rask og enkel måte å starte et AS på. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og tjenesten omgjør umiddelbart informasjonen til minst 15 sider lovmessige stiftelsesdokumenter. Registrering hos det offentlige er inkludert i prisen.

Bestill AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!