Fritaksmetoden gir gode muligheter for eiere av holdingselskaper.

Vi har i artikkelen om gevinst ved salg av selskaper sett at fritaksmetoden gir skattefritak for utbytte til aksjeselskaper, mens private må skatte av utbytter.

Hvis Ola og Kari har et firma sammen, med like eierandeler, må de alltid ta ut like mye utbytte – hvis styret bestemmer at det skal deles ut utbytte.

Uenighet om utbytte-
summen

Men nå kan det hende at Ola trenger mer penger til familie og hjem enn Kari trenger, og da blir det dumt å tvinge Kari til å betale utbytteskatt på penger hun egentlig ikke trenger. Slikt blir det lett uenigheter om.

Dette problemet kan unngås hvis Ola og Kari har hvert sitt holdingselskap, som står som eier av de respektive aksjene deres i firmaet. Dermed ville utbyttet fra driftsselskapet bli utbetalt til holdingselskapene, uten å utløse noen umiddelbar skatteplikt for verken Ola eller Kari.

Uttak etter behov

Ola kunne nå tatt ut pengene han trengte privat fra sitt holdingsselskap, og skattet for dem. Kari på sin side kunne saltet ned pengene i holdingsselskapet, siden hun ikke trengte dem privat. Hun kunne også ha latt holdingselskapet kjøpe seg opp i andre selskaper, eller f.eks. kjøpt eiendom. Ikke noe av dette ville pålagt henne eller holdingselskapet å betale skatt.

Merk: Siden det er skattefritak på utbytte som deles ut til AS, er det heller ikke skattereduksjon for tap på realisasjon (salg) av aksjer når man selger gjennom et selskap og ikke som privatperson.

De fleste holdingselskaper som opprettes er aksjeselskap. Hvis du vil starte ditt eget holdingselskap kan bestille et her fra oss i Starte-AS.no!

Gå til neste artikkel i denne serien: Spre risikoen når du eier flere selskaper

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev