Når gründer Ola Olsen omsider bestemmer seg for å selge livsverket, ville det være synd om han skulle bli skattlagt samme år for hele milliongevinsten.

Men det finnes en bedre måte å forvalte verdiene man bygger opp. Det smarteste Olsen kunne ha gjort var å eie bedriften sin gjennom et holdingselskap. Dette burde han tenkt på da han startet opp, eller tidlig i karrièren, før firmaet hans ble mye verdt. Skulle han solgt de private aksjene sine til et holdingselskap når verdien på selskapet var på topp, ville han være like langt (eller kort…) skattemessig sett. 28 prosent av gevinsten ville forsvunnet rett til kemneren. Formueskatt ville kommet på toppen, hvert år i mange år fremover.

Du bør derfor tenke på holdingselskap når du starter opp.

Skattefritt utbytte

Hvis Olsen hadde hatt et holdingselskap, eventuelt sammen med arvingene, ville holdingselskapet mottatt oppgjøret for salget av driftsselskapets aksjer. Pengene kunne blitt videreinvestert i fast eiendom, aksjer o.l, eller blitt stående i holdingselskapet til senere.

At arvingene involveres i holdingselskapet er praktisk i forbindelse med generasjonsskifter, og gjør det enklere å administrere arven etter forretningsmannen når den tid kommer.

Mange lurer på om penger som står i et selskap ikke blir beskattet med selskapsskatt.

Svaret er nei. Den såkalte fritaksmetoden gjør at utbytte eller gevinst ved aksjesalg innenfor EU/EØS, som betales ut til et selskap er skattefri. Hvis mottakeren er en privatperson, er det derimot hele 28 prosent utbytteskatt å betale!

En ulempe med fritaksmetoden er at den heller ikke gir skattefradrag ved tap på aksjesalg. Men i dette tilfellet er det snakk om en milliongevinst, og det er ikke tvil om at et holdingselskap hadde lønnet seg.

Utsett privat skatteplikt

Eierne kan ta ut lønn eller utbytte fra holdingselskapet i mindre porsjoner når det passer dem selv. De betaler ingen skatt før dette blir gjort. Det Olsen og arvingene ikke trenger å ta ut kan altså «saltes ned» uten skatteplikt, til de trenger pengene senere.

Brukes pengene på å kjøpe aksjer eller eiendeler til holdingselskapet, utløses ingen skatteplikt.

Konklusjon: For alle seriøse gründere som har ambisjoner om å selge suksessbedriften på et senere tidspunkt, er holdingselskap et must.

Gå til neste artikkel i denne serien: Fleksibel forvaltning av utbytte fra driftsselskap

Start ditt eget personlige holdingselskap nå!

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev