Hvis du starter aksjeselskap med to eller flere eiere er det sterkt anbefalt å signere en aksjonæravtale. Målet er å hindre fremtidige konflikter mellom aksjonærene.

Aksjonæravtale er ikke obligatorisk for å få stiftet selskapet. Det er derfor ikke noe i veien for at dere blir enige om å utarbeide den etter at selskapet er ferdig registrert.

Start et aksjeselskap i dag →.

Aksjonæravtale mal

Hver aksjonæravtale må tilpasses de involverte eierne, situasjonen rundt stiftelsen, bransjen og driftstypen. Aksjonæravtalen må altså skreddersys til hvert firma, og det er en vanskelig oppgave å lage en mal som passer til alle scenarier. Staten har likevel gjort et hederlig forsøk, som du kan laste ned fra Altinn.

Hva er viktig i en aksjonæravtale?

Hvis selskapet for eksempel har tre eiere, er det spesielt viktig å beskytte hver enkelt ved å forby at en aksjonær kan selge alle aksjene sine til en av de andre uten at alle er enige. Et slikt salg gjør at den minste aksjonæren mister bestemmende innflytelse i generalforsamlingen (og i styret hvis det er eierne som utgjør styret).

Dette kan du lese mer om i artikkelen «Hvem har kontroll på selskapet?»

Andre eksempler på hva som bør reguleres:

  • Skal det være lov å selge aksjene sine mens firmaet er inne i en oppstarts- og vekstfase?
  • Hvem skal få førsterett til å kjøpe aksjene hvis en aksjonær faller fra pga. sykdom eller dødsfall?
  • Skal små aksjonærer uten bestemmende innflytelse beskyttes ved at det avtales en fast utbytteprosent av overskuddet hvert år? (Slik at ikke store kutte utbytte og heller ta ut høy lønn)
  • Skal alle aksjonærer måtte selge til samme pris hvis flertallet ønsker å selge hele firmaet? (Unngår at en enkeltaksjonær kan sabotere et evt. salg.)
  • Skal aksjonærene kunne drive konkurrerende virksomhet utenfor selskapet?
  • Skal aksjeloven følges slavisk når det gjelder styresammensetning?
  • Hvordan skal avgjørelser tas hvis det blir stemmelikhet ved valg?

Aksjonæravtalen kan være tidsbegrenset eller løpende. Den kan enten ha en klausul om at nye aksjonærer ikke kan kjøpe seg inn uten å godta den eksisterende avtalen, eller dere kan revidere den hver gang en ny eier skal inn i selskapet.

Hvem signerer en aksjonæravtale?

Hvem som skal signere aksjonæravtalen kommer helt an på hva dere bestemmer! Avtalen kan inngås mellom alle eller noen av aksjonærene, i tillegg til andre som skal ha spesielle rettigheter i selskapet. Det kan for eksempel være långivere eller fremtidige eiere.

Hvorfor aksjonæravtale?

En dårlig (eller ingen) aksjonæravtale i et firma som har som ambisjon å vokse mye kan potensielt få store økonomiske konsekvenser for eierne.

Se 10-15 år framover i tid, og forestill dere hva som kan skje og hvor store verdier det kan være snakk om. Få gjerne hjelp fra en selskapsrettsadvokat til å få avtalen kvalitetssikret.

LES OGSÅ: Dette er den ultimate guiden til å starte og drive aksjeselskap

På starte-as.no får du gratis hjelp til å registrere AS. Alt du gjør er å fylle ut det lettfattelige bestillingsskjemaet – vi gjør om svarene dine til minst 14 sider med lovpålagte stiftelsesdokumenter, slik at du slipper. Dokumentene inneholder alt som trengs for å få det nye aksjeselskapet registrert hos myndighetene.

Start AS nå

Spørsmål og svar

Hva betyr det å være aksjonær?

En aksjonær er en som eier aksjer i et aksjeselskap. Aksjonærer kan være privatpersoner eller bedrifter. Et selskap kan ha én eller flere aksjonærer.

Hvor mange aksjer eier jeg?

Aksjene i et AS fordeles i oppstarten eller ved at aksjonærer kjøper seg inn. Informasjon om alle aksjonærer finnes i aksjonærregisteret. Der kan du se hvor mange aksjer du eier i forskjellige selskaper.
Ønsker du å se opplysninger i et selskap du eier selv, kan du sjekke aksjeeierboken eller hva du har sendt inn i Altinn, i skjemaet RF-1086.

Er aksjonærregisteret offentlig?

Ja, aksjeeieropplysninger i Skatteetaten sitt aksjonærregister er offentlig. Alle som vil kan søke innsyn i registeret.
En aksjonæravtale er derimot et internt dokument som ikke er offentlig.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!