Marte Vasbotten

Når du skal selge aksjeselskapet ditt er det en rekke ting du bør tenke på i forkant. Listen under her gir 10 tips til deg som skal selge bedriften din.

1. Hva er målet med å selge bedriften? 

Det kan være mange grunner til at man velger å selge et aksjeselskap, men uansett grunn er det lurt å ha noen mål for salget av bedriften. Du kan for eksempel sette opp økonomiske mål, forretningsmessige mål og personlige mål. Når man skal selge et selskap må man blant annet ta hensyn til merkenavn, posisjon i samfunnet og arbeidsmarkedet, videreføring av bedriften. Ønsker du å selge aksjer i bedriften din kan du lese mer om det her.

Er det noen forbedringer du kan gjøre med firmaet ditt så kan det være lurt å gjøre det før du selger. Dette kan gjøre bedriften mer attraktiv og gjøre salget lettere eller gi bedre avkastning. 

2. Hva er riktig for bedriften?

Målene dine bør ta hensyn til hva som er riktig for bedriften. Hva slags fremtidsvisjoner har du for firmaet videre? Hva er kjerneverdiene og hvordan skal man ivareta de etter salg og eierskifte? Hvis det er et mål at man skal bevare kjerneverdier fra selskapet tidligere er det en viktig faktor når du finner ny eier. 

Les også: Hva er en visjon?

3. Kartlegg hvem potensielle kunder er

Hvem kunne tenkt seg å kjøpe selskapet ditt? Gjør en vurdering ut fra hva som er best for bedriften når du ser etter nye eiere. Tips å se etter i nye eiere kan være kapital, nettverk og styringsform. Hva slags firma du har og hva slags drift du tenker av firmaet videre, bør også tas hensyn til. 

4. Ta hensyn til de ansatte

Ved salg av bedriften så har alle ansatte rett til å være med videre og det er ikke grunnlag for oppsigelse. Vurder hvordan de ansattes fremtid blir ved eierskifte og legg til rette for at arbeidshverdagen deres blir så forutsigbar som mulig med god informasjon om eventuelle endringer som angår dem.  

5. Er timingen god for å selge?

Vurder om timingen er god for å selge, eller om det kan være lønnsomt å vente litt. Er bransjen attraktiv og hvordan forventes det at den utvikler seg? Det kan også være hensiktsmessig å se på hva slags andre bedrifter som finnes i bransjen din for å vurdere din egen verdi. 

6. Reduser kjøpers risiko

Tenk hva du selv ville ha sett etter hvis du var kjøper. Du som selger vet alt om bedriften, mens kjøper vet lite. Pass på å gi kjøper tilstrekkelig med informasjon. Ledelsen av bedriften bør være selvgående og solid. Det bør også være et bredt kundegrunnlag, da er ikke bedriften avhengig av av en enkelt kunde eller en enkelt leverandør. 

7. Hvor mye skal jeg selge aksjene for?

Når du selger et aksjeselskap selger du aksjene dine. Hvor mye skal du selge aksjene for? I utgangspunktet bestemmer kjøper og selger selv hva prisen per aksje er. Tenker du som selger at aksjene dine er verdt én million og du har én million aksjer, kan du for eksempel foreslå 1 krone per aksje. Kjøperen kan enten godta eller prute til dere blir enige om en pris.

Selger du aksjer til en nærstående part, for eksempel familie, kan man ikke velge prisen fritt. Ved salg til nærstående part er du lovpålagt å få summen godkjent av en revisor. 

8. Husk at alt skal registreres

Når det skjer endringer i eierskapet må det meldes til styret så fort som mulig. Når salget er et faktum må også firmaet gi Brønnøysundregistrene beskjed om det via aksjonærregisteroppgaven. Dette er man ikke pliktig å sende inn mer enn en gang i året, med frist 31. januar året etter. Du kan oppdatere når du vil, men må uansett sende inn på nytt i desember eller januar. Alle bedrifter er også pliktig til å ha en aksjeeierbok med full oversikt over hvem som eier aksjene, og logg over hver gang det har vært eierskifte.

9. Skatt på gevinst

Salgsgevinst av et aksjesalg som går til private aksjonærer er skattepliktig, vel og merke etter at skjermingsfradraget er trukket fra. Aksjonæroppgaven skal vise gevinsten og denne summen må være med i skattemeldingen. Når det er en bedrift som eier aksjene som skal selges, vil gevinsten ved salget av aksjene som regel være skattefri. Skatt på aksjeutbytte og gevinst ved salg i 2023 er på 22 prosent. Utbytte ganges opp med en faktor som i år er på 1,44. Det vil si at hvis du for eksempel har 100 000 i utbytte etter skjermingsfradrag skal du skatte 22 % av 144 000, som gir en effektiv skatteprosent på 31,68.

10. Vedtektene avgjør

Aksjeloven åpner for at generalforsamlingen kan vedtektsfeste regler som overstyrer det som står i loven. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i bedriften og vedtektene kan regnes som å være selskapets egen grunnlov. Generalforsamlingen kan for eksempel vedtektsfeste at aksjene kan selges og kjøpes fritt, og vedtektene kan også oppheve de andre aksjonærene sin forkjøpsrett som er nedfelt i loven. På denne måten kan bedriften selv regulere salg og kjøp av aksjer. 

Skattefri gevinst ved salg av selskapet

Hvis bedriften du skal selge eies av et holdingselskap, slipper holdingsselskapet å betale skatt på gevinsten av salget.

Fritaksmodellen gjør at selskap som eier aksjer (holdingsselskap) kan ha gevinst ved salg av aksjer uten å betale skatt. Pengene du får inn av å selge selskapet kan dermed reinvesteres i andre prosjekter eller bli stående i holdingselskapet til senere.

Skatten utløses først når eierne av holdingselskapet tar ut lønn eller utbytte.

Start holdingselskap

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!