Jostein Hakestad

Alle utenlandske statsborgere som driver skattepliktig aktivitet i Norge og ikke har norsk fødselsnummer, må ha et d-nummer. Det gjelder blant annet styremedlemmer i et aksjeselskap.

D-nummeret fungerer på samme måte som fødselsnummer og brukes av norske myndigheter for å identifisere enkeltpersoner som jobber fra utlandet, eller som skal jobbe og oppholde seg i Norge kortere enn seks måneder. Et d-nummer er nødvendig for å få skattekort, åpne bankkonto, og motta trygdeytelser.

Hvordan få d-nummer

Det er også påkrevd for personer som skal stå oppført i Brønnøysundregistrene med styreverv eller andre roller, for eksempel daglig leder i et aksjeselskap. Hvis styret i firmaet ditt velger et styremedlem fra Ukraina, må søkeren sende inn skjema «Søknad om d-nummer» BR-1015/BR-1016 for å få tildelt et.

BR-1015 brukes forøvrig når en utenlandsk person har behov for å registrere noe i Brønnøysundregistrene, mens BR-1016 brukes hvis personen skal registrere/endre på vegne av rolleinnehaver.

Dette skjemaet finnes ikke elektronisk på Altinn ennå, og må sendes i posten med bekreftet, stemplet kopi av passet til personen det gjelder. Bekreftet kopi kan søkeren enklest få hos politiet i Norge, eller hos en nordisk ambassade i utlandet. Søknaden må sendes inn sammen med papirversjonen av skjemaet Samordnet registermelding eller dokument til tinglysing. 

Formelt er det Sentralkontoret for folkeregistrering som tildeler d-nummer, og Brønnøysundregistrene, NAV, banken din eller Skatteetaten kan bestille nummeret derfra. Det er virksomheten som bestiller d-nummeret som bestiller for deg som avgjør om du må ID-kontrolleres før du kan få nummeret. I så fall må du møte opp på et skattekontor for ID-kontroll. 

Ikke nødvendig for aksjonærer

Det er ikke påkrevd med d-nummer for folk som kun er aksjonærer og ikke har noen roller som krever registrering i Brønnøysundregistrene. Ved innsending av aksjonærregisteroppgaven bruker man i dette tilfellet personens utenlandske fødselsnummer, og så får vedkommende tildelt en aksjonær-ID til den utenlandske adressen som ble oppgitt til Aksjonærregisteret. Dette skal så brukes neste gang man sender inn aksjonærregisteroppgaven.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!