Hvor stor aksjepost du har i et AS gir deg ulike rettigheter etter Aksjeloven eller selskapsvedtektene. Tenk gjennom hvor mye kontroll du vil gi fra deg ved oppstart, eller hvis du tar inn nye eiere senere.

For de fleste avgjørelser på generalforsamlingen er det nok med flertall av stemmene som blir avgitt. Dette betyr at det må være 50,1 prosent flertall. Men for vedtektsendringer må det være to tredeler (2/3) av både stemmene og av aksjekapitalen som er representert,  for å gjennomføre endringen.

Bestemmelsen fører til at aksjonærer som alene har mer enn 66,7 prosent av eierandelene, har mulighet for å overstyre alle andre eiere og trumfe gjennom vedtektsendringer.

Stifterne kan imidlertid nedfelle i vedtektene at flertallskravet skal være strengere enn det loven krever.

I praksis tar også ofte styret beslutninger som får gjennomgripende konsekvenser for hvordan selskapet skal utvikle seg. Ved å ha kvalifisert flertall i styret kan en aksjonær også langt på vei overstyre de andre aksjonærene.

Kan legge ned veto

Hvis en aksjonær har mer enn en tredel av aksjene (33,4 prosent), såkalt negativt flertall, kan dette brukes til å legge ned veto mot endringer i selskapsvedtektene. Ved lavere eierandel enn dette har aksjonæren i praksis ingen formell påvirkningskraft ved viktige beslutninger i et AS.

Firmanytt.no har skrevet en god oversikt over de viktige terskelverdiene for innflytelsesrett for aksjonærer.

Mer informasjon finner du ellers i Aksjelovens kapittel om flertallskrav. Der vil du se at enkelte svært viktige avgjørelser krever enstemmige vedtak i generalforsamlingen for å kunne gjennomføres.

Starte-AS.no gir deg en rask og enkel måte å starte et AS på. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og tjenesten omgjør umiddelbart informasjonen til minst 15 sider lovmessige stiftelsesdokumenter. Registrering hos det offentlige er inkludert i prisen.

Bestill AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev