Redaksjonen

En intensjonsavtale er en foreløpig avtale mellom to eller flere parter, om at de har som intensjon å forhandle seg frem til en endelig avtale. 

Som bedriftseier kommer du kanskje til å skrive en intensjonsavtale i forbindelse med kjøp og salg av aksjer, eller etablering av nye selskap. 

Intensjonsavtaler er ikke uvanlig når man er i forhandlinger med en potensiell avtalepartner. 

Intensjonsavtale definisjon

Det engelske ordet for intensjonsavtale er «letter of intent», og innebærer at næringsdrivende som ønsker å inngå en avtale med hverandre skisserer opp et mål eller en intensjon med forhandlingene.

En intensjonsavtale er rett og slett et foreløpig dokument som senere i forhandlingsprosessen skal bli til en bindende avtale. Det kan ofte være smart med en intensjonsavtale hvis du skal starte opp med en ny idé eller med nye samarbeidspartnere. 

Når er det vanlig med intensjonsavtaler?

Det er i hovedsak tre grunner til at næringsdrivende velger å benytte seg av intensjonsavtaler:

 1. Brukes ofte når den endelige og forpliktende avtalen som forhandlingen skal føre til er omfattende og komplisert. Ofte tar slike forhandlinger lang tid, og partene ønsker å sikre seg at den andre parten faktisk føler seg forpliktet til å komme frem til en endelig avtale.
 2. Brukes ofte der partene har det travelt med å få en avtale i stand.
 3. Brukes der det er nødvendig med omfattende undersøkelser og lignende (due-diligence) før man endelig binder seg til en avtale.

Intensjonsavtaler brukes flittig i kommersielle avtaleforhold, og er særlig vanlig når det er snakk om oppkjøp av selskap. På ett eller annet tidspunkt i forhandlingene velger partene å inngå en intensjonsavtale. Det skyldes ofte at minst én av partene ikke ønsker å gi mer informasjon før den andre parten har delvis forpliktet seg til å inngå en avtale.

 Hvor tidlig i forhandlingsprosessen en inngår en intensjonsavtale varierer. 

Etter at intensjonsavtalen er inngått fortsetter gjerne forhandlingene med en due-diligence der partene gjør nøye undersøkelser av oppkjøpskandidaten. Når forhandlingene er i havn, inngås den endelige og forpliktende avtalen.

Intensjonsavtale mal

Hva som skal stå i intensjonsavtalen avhenger av hva dere skal avtale. Det er vanlig å inkludere

 • hvem partene i avtalen er
 • formålet med avtalen
 • hva de forskjellige partene må gjøre for å få avtalen i havn
 • hvor lenge intensjonsavtalen skal vare
 • tidsplan for videre forhandling
 • eventuell taushetsplikt
 • forpliktelser
 • rettigheter

Alle parter signerer intensjonsavtalen.

Intensjonsavtale bindende

Det store spørsmålet når det gjelder intensjonsavtaler har vært hvorvidt disse avtalene har en eller annen form for juridisk løftevirkning, eller om avtalen kun innebærer en moralsk forpliktelse for partene. 

Er det med intensjonsavtalen gitt at partene inngå en avtale?

I dag er de aller fleste enige om at en intensjonsavtale er like bindende som en hvilken som helst annen avtale. 

Det bør stå i avtalen hvilke forpliktelser og rettigheter som er endelig og bindende, og hvilke en skal bli enig om senere. Avtalen bør også inkludere hva som skjer dersom en av partene ønsker å bryte den. 

Fakturering og bokføring

Intensjonsavtaler bokføres normalt ikke i regnskapet, siden det ikke er inngått en endelig avtale. 

Det er vanlig at hver av partene tar sine egne kostnader for videre forhandlinger og undersøkelser. Hvis ikke faktureres det mellom selskapene basert på intensjonsavtalen. 

Prøv Conta sitt faktura- og regnskapsprogram gratis →.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!