Redaksjonen

Med gode forsikringer gir du bedriften din en trygg start, men det er ikke hver forsikring for AS som er nødvendig.

Har du nettopp startet aksjeselskap? Da er det greit å vite at du har orden på det praktiske. Finn riktig forsikring for ditt AS.

I et aksjeselskap har du mulighet til å ansette deg selv. Det er som regel lurt å være ansatt fordi du da er dekket av samme forsikringer som de andre som arbeider i firmaet og får sykepenger om du blir syk.

Dette er også viktig å tenke på under oppstarten.

Du må ha yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er den forsikringen firmaet ditt må ha når du skal ansette noen. Det gjelder også hvis du skal ansette deg selv.

Forsikringen dekker skader og sykdom som oppstår på jobb, slik som:

  • utgifter for den ansatte som har skadet seg eller er syk
  • fremtidige utgifter eller tap av arbeid som et resultat av skaden eller sykdommen
  • erstatning for varige mén
  • erstatning til den ansattes pårørende ved dødsfall

Bedriften din får skattefradrag for yrkesskadeforsikringen, og du skal ikke betale arbeidsgiveravgift på pengene.

Hvis du derimot betaler ekstra for en forsikring som er mer omfattende enn det som er påkrevd må de ansatte betale skatt på fordelen, på lik linje med goder slik som fri telefon, fri bil eller andre forsikringer som ikke er obligatoriske. 

Du må ha ansvarsforsikring for bil

Hvis bedriften din har bil eller andre kjøretøy må du ha ansvarsforsikring. Den er lovpålagt, og dekker skader på fører, passasjerer, andre kjøretøy og eiendom. 

De fleste velger også å tegne bilforsikring i tillegg, slik at bilen er dekket ved ulykker eller hærverk.

Bedriften din får skattefradrag på begge typene forsikring. 

Trenger du flere forsikringer?

Som regel krever myndighetene kun at du har yrkesskadeforsikring, og ansvarsforsikring som dekker kjøretøy. Men i noen bransjer stilles det også krav til andre forsikringer, for eksempel hvis du driver med persontransport.

Det er også noen forsikringer som kan være greie å ha, avhengig av hva du driver med.

For eksempel, så velger bedrifter som eier eiendommer gjerne å tegne eiendomsforsikring. Hvis bedriften din har dyre eiendeler, kan det også være lurt å ha brann- og tyveriforsikring.

Andre forsikringer som kan være aktuelle er:

  • ansvarsforsikring for å sikre deg ved erstatningskrav
  • transportforsikring, hvis du frakter varer
  • tjenestereiseforsikring, hvis du reiser i jobben
  • avbruddsforsikring, som dekker tapt omsetning hvis driften stanses på grunn av skade på eiendeler eller lokaler
  • sykeavbruddsforsikring, som dekker tapt omsetning hvis driften stanses på grunn av sykdom

Husk at hvis du kjøper tilleggsforsikringer for de ansatte, slik som reiseforsikring eller helseforsikring, regnes dette som fordeler som de må skatte av.

De fleste AS nøyer seg med yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring for kjøretøy og eventuelt eiendomsforsikring og bilforsikring. 

For å kunne velge riktige forsikringer for aksjeselskapet ditt, og for å avgjøre om du skal ha flere forsikringer enn det som kreves, er det viktig å vurdere arbeidet til firmaet og hvor stor risiko du tar i den daglige driften.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!