5 ting aksjeselskap må gjøre før nyttår

Det nærmer seg nyttår. Driver du aksjeselskap må du sørge for å få gjort alt før det nye regnskapsåret. Er du ferdig med disse fem oppgavene?

Smilende kvinne med en laptop som snakker i telefonen

Årsskiftet markerer fristen for mange regnskapsoppgaver. Blant annet må du sørge for at alt stemmer innad i bedriften din, og sende nødvendig dokumentasjon til regnskapsføreren din.

Her er fem oppgaver du må få unnagjort før 2019.

1. Fakturere før nyttår?

Et salg teller med i omsetningen din så fort kunden har fått varen eller tjenesten. Rent skattemessig har det derfor ingenting å si om du velger å fakturere nå eller venter til etter nyttår.

Men bokføringsforskriften krever at fakturaen utstedes senest 30 dager etter salget, og datoen du fakturerer kan påvirke regnskapet ditt og hvilken termin merverdiavgiften skal betales.

Sett deg inn i reglene som gjelder, slik at du fakturerer til riktig tid. Og husk å gi beskjed til regnskapsføreren din om salg du ikke har fakturert for enda.

2. Sende bilag til regnskapsføreren din

Har du en regnskapsfører er det greit å sende bilag til dem så tidlig som mulig slik at de kan avslutte regnskapet for 2018. Der må du også legge ved årsoppgaver fra banker, forsikringsselskaper og lignende.

Skylder du penger til leverandørene dine, bør du legge ved dokumentasjon fra dem som viser hvor mye som gjenstår å betale.

Å sende bilag og annen dokumentasjon i god tid før frister er en viktig del av gode regnskapsrutiner. Gode rutiner gir deg blant annet bedre oversikt over bedriften din og forenkler rapporteringen.

3. Telle opp varelager

Alle bedrifter som driver med videresalg av varer må telle opp varelageret sitt ved slutten av året. Det er fordi regnskapet skal oppdateres til å vise verdien på varelageret.

Varetellingslistene må inkludere varebeskrivelse, antall og innkjøpspris uten MVA. Den som har telt varene må datere og signere dokumentasjonen.

Les mer om kravene til varetelling.

4. Har du eiendeler som skal nedskrives?

Noen ganger vil verdien til eiendeler synke på grunn av endringer i markedet, skade eller tap på videresalg. Det kan være anleggsmidler, eiendom, varer eller lignende.

Når verdien synker, må regnskapet justeres slik at det fortsatt reflekterer virkeligheten. Dette kalles nedskrivning. Ved slutten av året må du derfor ta en vurdering på om bedriften har eiendeler som skal nedskrives.

Hvis du ser at det er nødvendig, må du gi beskjed til regnskapsføreren din om nedskrivningen, og hvorfor du mener det trengs.

Du får hjelp med regnskap på Regnskapshjelp.no.

5. Lese av kilometerstand for firmabiler

Når firmaet eier en firmabil kan du føre alle kostnader knyttet til bilen inn i regnskapet. Kan du dokumentere at bilen ikke brukes privat, får du skattefradrag på alle utleggene.

Det er anbefalt å føre en manuell eller elektronisk kjørebok. Før årsslutt må du sørge for å lese av kilometerstanden på alle firmabiler og sette den opp mot kjøreboken.

Vi håper disse tipsene hjelper deg å være mer forberedt før jul. Er du i gang med budsjettet for neste år? Vi har skrevet 5 tips til et godt budsjett.

Husk også at det er frist for å levere aksjonærregisteroppgaven 31. januar. Det er greit å være tidlig ute – bedrifter som leverer for sent kan få daglige bøter.

Vi hjelper deg å levere aksjonærregisteroppgaven på to minutter.