Elisabeth Ulla Uksnøy

Når på året du registrerer et selskap, avgjør når du må levere ditt første årsregnskap. Slik fungerer årsregnskap for et nystiftet selskap. 

Alle aksjeselskap skal levere årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år. Når du må levere ditt første, avhenger av når på året du stiftet selskapet.

Lever første årsregnskap for nystiftet selskap

Det finnes to alternativer til å levere første årsregnskap, basert på når du startet selskapet:

1. Selskapet er stiftet 30. juni eller før

Selskap som er stiftet 30. juni eller før, må lage årsregnskap for stiftelsesåret og sende til Regnskapsregisteret innen fristen 31. mai. Det betyr:

Selskapet ble startet 17. april 2023. 

  • Første årsregnskap leveres innen 31. mai 2024.

Det gjelder uavhengig om selskapet har hatt noen aktivitet.

2. Selskapet er stiftet 1. juli eller senere

Selskap som er startet 1. juli eller senere, kan enten levere årsregnskap for stiftelsesåret, eller slå det sammen med neste år. Det betyr:

Selskapet ble startet 4. oktober 2023.

  • Første årsregnskap leveres innen 31. mai 2024, 
  • eller første årsregnskap leveres innen 31. mai 2025 – sammen med årsregnskapet for 2024. 

Du bestemmer selv hva du vil gjøre, men kravet er at årsregnskapet må være for maksimalt 18 måneder. Du trenger heller ikke å varsle Regnskapsregisteret om hvilket av alternativene du velger. 

Å utsette årsregnskapet kan bli dyrere og vanskeligere

Selv om selskapet ditt er stiftet 1. juli eller senere, lønner det seg som regel å sende inn årsregnskap for stiftelsesåret ved første frist. Det er fordi du uansett må levere skattemelding og næringsspesifikasjon for stiftelsesåret ved første frist. Dette leveres normalt fra samme system som årsregnskapet. 

Hvis du det første året kun leverer skattemelding, må du det andre året levere skattemelding for ett år og årsregnskap for to år. Da må du ha to årsoppgjør, får ofte differanser og feilmeldinger og det er generelt vanskelig å sette opp. Det krever også to lisenser i årsoppgjørssystemet å levere to årsregnskap – det blir altså dobbelt så dyrt

Mange årsoppgjørssystem støtter heller ikke innlevering på denne måten.

Hva er stiftelsesdato?

Stiftelsesdatoen er datoen eierne av en bedrift holder stiftelsesmøte.

Hvis du starter aksjeselskap via Starte-AS.no, er stiftelsesdatoen den datoen du sender inn registreringsskjemaet. Dette er datoen som bestemmer om du skal sende inn årsregnskap for stiftelsesåret til et nystiftet selskap, eller om du kan vente et ekstra år. 

Stiftelsesdatoen må ikke forveksles med registreringsdatoen i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret (datoen du fikk organisasjonsnummer). 

Er du usikker på stiftelsesdatoen, kan du søke opp bedriften din i Brønnøysundregistrene

Hvordan sende inn årsregnskap for nystiftet selskap

Det enkleste, og mest vanlige, er å sende inn årsregnskapet via et årsoppgjørssystem

Fra regnskapsåret 2023 er det krav om at alle AS leverer skattemeldingen via et årsoppgjørssystem. I Conta sitt årsoppgjørsprogram får du levering av årsregnskap inkludert i systemet. Det gjør det mye enklere enn om du sender inn manuelt! 

Som nystiftet selskap som skal levere ditt første årsregnskap, er et enkelt og intuitivt system essensielt for en stressfri innlevering. 

Slik leverer du skattemelding og årsregnskap for aksjeselskap:

Kom i gang med årsregnskapet →.

Hva skal sendes inn med årsregnskapet?

Årsregnskap for nystiftet selskap skal inneholde

  • resultatrapport
  • balanse
  • noter

Resultatrapport er en oppstilling av alle inntekter og kostnader, i tillegg til disponering av årsresultatet. 

Balanse er en oversikt over eiendelene i selskapet og hvordan de er finansiert. Årsregnskapet skal vise status per 31. desember. 

Noter er kommentarer til regnskapet. Noen noter er lovpålagt, men mange bruker notene til å forklare verdier i årsregnskapet. 

Når du bruker Conta sitt årsoppgjørssystem til å levere årsregnskapet, vil det aller meste av informasjonen hentes automatisk fra regnskapet ditt. Det du må fylle ut selv er nøye markert i systemet. 

Send inn årsregnskap nå →.

Årsregnskapet til store selskaper med salgsinntekter over 70 millioner kroner, eiendeler over 35 millioner kroner eller mer enn 50 årsverk skal i tillegg inneholde

  • kontantstrømoppstilling
  • årsberetning

Kontantstrømoppstilling er en oppstilling av selskapets kontantstrømmer fra drift, investeringer og finansiering. 

Årsberetning er en forklaring på hva som har skjedd i regnskapsåret. 

Hvor kan jeg finne årsregnskap?

Du vil alltid finne tidligere årsregnskap i årsoppgjørsprogrammet ditt, så lenge du har et aktivt abonnement. 

Årsregnskap for nystiftet selskap – og alle andre årsregnskap du leverer i senere år – blir lagret i Regnskapsregisteret. Årsregnskap er offentlig tilgjengelig for alle, og hentes derfor ut og publiseres av andre aktører også, for eksempel Proff.no. 

Hvem trenger ikke å levere årsregnskap?

Alle aksjeselskap må levere årsregnskap, men de aller fleste enkeltpersonforetak slipper. Det er kun enkeltpersonforetak med regnskapsplikt som må levere årsregnskap. 

Det er hvorvidt bedriften har regnskapsplikt eller bokføringsplikt som avgjør om den skal levere årsregnskap eller ikke. 

De aller fleste bedrifter har bokføringsplikt og skal føre regnskap. De eneste som slipper å føre regnskap, er enkeltpersonforetak med en inntekt under 50 000 kroner i året. 

Har selskapet derimot regnskapsplikt, betyr det at det skal levere årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år. Det gjelder alle aksjeselskap, i tillegg til enkeltpersonforetak som har eiendeler verdt over 20 millioner kroner, eller har ansatte som i gjennomsnitt utgjør over 20 årsverk (ett årsverk er rundt 1700 arbeidstimer). 

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!