I stedet for å ta ut lønn fra driftsselskapet, kan du fakturere holdingselskapet ditt. Dette er praktisk hvis du leier ut egen arbeidskraft til driftsselskapet.


Det kan her være snakk om enten kontinuerlige oppdrag i vanlig arbeidstid, eller mindre, punktvise konsulentoppdrag.

Holdingselskapet sender faktura for tjenestene, og verdier flyttes dermed nærmere eiernes hender. Det reduserer dessuten driftsoverskuddet (og dermed selskapsskatten) i driftsselskapet.

Samtidig kan eieren/eierne som de vil styre hvordan overskuddet i holdingselskapet skal håndteres.

Se hvor enkelt det er å starte ditt eget holdingselskap:

Opprett holdingselskap

Mens lønn blir beskattet i det samme den tas ut, kan omsetning som hentes inn i et holdingselskap disponeres friere. Overskuddet kan reinvesteres i annen virksomhet, eiendom, e.l. innen årets slutt, og det blir dermed lite eller ingen skatt å betale. Dette forutsetter selvfølgelig at eierne ikke trenger pengene, men har råd til å bruke dem til vekst i forretningene.

Holdingselskapet kan også ta ut utbytte fra driftsselskapet, noe som er skattefritt siden mottakeren er et aksjeselskap.

Les også: Alt du må vite om å starte holdingselskap.

Merk at eieren av holdingselskapet må være formelt ansatt i holdingselskapet (eller begge selskaper), og at tjenestene som ytes må prises og faktureres til markedspris (også kalt «armlengdeprinsippet»). Dersom det faktureres for mer enn kr 50 000, vil holdingselskapet bli MVA-pliktig.

Eierne kan også ta ut lønn og eventuelt utbytte fra holdingselskapet, eventuelt kombinert med at noen av pengene blir stående igjen som egenkapital, eller reinvesteres.

Det er ingen skatt på penger som reinvesteres fra holdingselskapet. Men merk at det er vanlig personskatt på lønn og utbytte til privatpersoner. Et holdingselskap tryller altså ikke bort skatten, det bare utsetter den til eierne ønsker å ta pengene ut til private formål.

Konklusjon

Det går helt fint å fakturere driftsselskapet fra et holdingselskap.

Et holdingselskap gjør det mulig å overføre penger fra driftsselskapet og disponere dem på en mer fleksibel måte enn du kunne med uttak direkte fra driftsselskapet til deg som privatperson.

Start holdingselskap nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!