Halvparten av alle avviste registreringsmeldinger til Brønnøysund kommer som følge av feil eller mangler i vedleggene. Mange glemmer også å la de riktige personene signere.

Hvis du skal registrere selskapet elektronisk, bruker du samordnet registermelding i Altinn. Skal du sende i posten kan du laste ned blanketten og skrive den ut.

Her er en huskeliste fra det offentlige:

 • Pass på at meldingen er underskrevet av alle som skal skrive under
  Kravene til hvem som skal skrive under finner du i veiledningen til samordnet registermelding.
 • Husk vedlegg som dokumentasjon på opplysningene i blanketten
  Mange av opplysningene som oppgis i blanketten skal dokumenteres, for eksempel med stiftelsesdokumenter, protokoll som viser valg av styre og vedtekter. (Les mer om hvilke dokumenter som kreves som vedlegg). Pass på at det er samsvar mellom opplysningene i blanketten og i vedleggene. Hvis noen av vedleggene er kopier, må kopiene bekreftes.
 • Husk forretningsadresse og besøksadresse 
  Med forretningsadresse/besøksadresse menes hovedkontorets gateadresse eller stedsadresse på mindre steder. På større poststeder skal det oppgis gate/stedsnavn. Postboksadresse kan du oppgi i eget felt for postadresse.
 • Gi en god beskrivelse av virksomhet/bransje 
  Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av enhetens virksomhet/bransje. Skriv for eksempel hvilke varer som produseres eller selges, eller hvilke tjenester eller aktiviteter som utføres. Eksempler kan være butikkhandel med dagligvarer, konsulentvirksomhet innen salg og markedsføring, jordbruksvirksomhet med kjøtt- og melkeproduksjon etc. Ved varehandel må det spesifiseres om det skal være fra butikk, engros, eller internetthandel.
 • Oppgi innehaver, daglig leder eller kontaktperson 
  En enhet må ha en innehaver, daglig leder, forretningsfører eller annen kontaktperson. Hvis daglig leder/forretningsfører er en juridisk person (firma), må du i tillegg oppgi en en fysisk person som kontaktperson.
 • Husk fullstendig fødselsnummer for alle personer 
  Du må oppgi fødselsnummer (11 siffer) for alle personer som skal ha en rolle i forhold til enheten, for eksempel som styremedlem eller som deltaker. For utenlandske statsborgere uten norsk fødselsnummer må det oppgis et D-nummer. Blankett for anmodning om tildeling av D-nummer får du fra Brønnøysundregistrene.
 • Alle relevante felter i blanketten må være utfylt 
  Du skal bare fylle ut de feltene i blanketten som er relevante for den enheten som skal registreres. Det er imidlertid viktig at alle relevante felter er utfylt. Når det gjelder registrering i Foretaksregisteret, finner du en oversikt over hvilke felter som må fylles ut for forskjellige organisasjonsformer i veiledningen.

Hvis du vil stifte AS på en enklere måte, kan du bruke tjenesten Starte-AS.no, der du får tilgang til stiftelsesdokumentene på fem minutter. Du slipper også å registrere selskapet selv, det er nemlig inkludert i prisen. Kom i gang her!

Kilde: Brønnøysundregistrene
Starte-AS.no gjør det veldig enkelt å starte AS. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet, og informasjonen blir automatisk omgjort til lovmessige stiftelsesdokumenter. Registrering hos det offentlige er inkludert i prisen.

Bestill AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!