Skattefri omdanning er en mulighet til å gjøre et NUF, ENK eller DA/ANS om til aksjeselskap, uten at eierne blir beskattet.

Legger du ned et firma som er i full drift, for å starte et AS, må du som eier skatte for verdiene som tas ut privat når firmaet avvikles. Med skattefri omdanning er problemet løst.

Skattefri omdanning kan gjennomføres både av deg som skal etablere AS, og av deg som tidligere har etablert AS, men som ikke har hatt drift i det enda.

Starte-AS.no tilbyr ikke omdanning av NUF til AS. Men når du skal omdanne må du etablere et nytt AS, og det gjør du enklest og raskest hos oss. Ta kontakt med f.eks. regnskapsfører og/eller revisor for hjelp til selve omdanningen.

Hvem passer skattefri omdanning for?

For at det skal være noe poeng i å omdanne det eksisterende firmaet, må det ha balanseverdier på minst 30 000 kroner fra siste skatteår.

Staten setter en del vilkår som må oppfylles:

  • Det vesentlige av aktiviteten videreføres i det nye AS-et.
  • For NUF må eiersammensetningen være identisk som i det nye AS-et
  • Eieren av et ENK må eie minst 80 prosent av aksjene i AS-et, evt. sammen med ektefellen
  • NUF må være skattepliktig i Norge
  • Omdanningen må skje fra 1. januar til 1. juli

Les mer om skattefri omdanning fra NUF til AS.
Les mer om skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak til AS.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!