Alle AS må ha et styre med ett eller flere styremedlemmer. Det er valgfritt om det skal være flere i styret.

Når du starter et AS, er det krav om at du må ha en styreleder. Er det bare én i styret, er vedkommende automatisk styreleder.

Det er ikke noe krav om å ha en daglig leder i selskapet.

Start aksjeselskap nå →

Hvem kan sitte i styret i et AS?

Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år og ha personnummer eller D-nummer (for personer uten norsk personnummer). Det er ingen krav om at deltakerne må være bosatt i Norge eller ha norsk statsborgerskap. Det kan nedfelles i vedtektene at eiere skal være norsk, eller ha fast bosted i Norge, eller andre lignende egenskaper.

Der det ikke er daglig leder skal styrelederen ha ansvaret for den daglige ledelsen.

Minst halvdelen av styrets medlemmer må bo i Norge, hvis de ikke er bosatt i et land som er med i EØS-avtalen.

Aksjelovens kapittel 6 gir deg flere detaljer om dette temaet, blant annet hvordan styremedlemmer skal velges.

Hva er styrets ansvar i et aksjeselskap?

Styret bestemmes av generalforsamlingen. Ansvaret til styret er å bestemme planer, budsjetter og retningslinjer for selskapet. Noe av det kan være å

 • sørge for at selskapet er organisert på en god måte og har kvalifiserte ansatte for jobben
 • ha en oversikt over økonomien i selskapet
 • passe på at likviditeten er forsvarlig i forhold til risiko og aktivitet
 • passe på at selskapet har riktige forsikringer, retningslinjer, rapporterer korrekt til myndighetene og ellers har gode nok planer og budsjetter
 • ansette daglig leder
 • passe på at daglig leder følger planene satt av styret

For å effektivisere arbeidet med innkalling til styremøter og distribusjon av relevant informasjon, benyttes ofte en styreportal. Dette digitale verktøyet fungerer som en sentralisert plattform for alt styrearbeid, inkludert møteinnkallinger, referater, og dokumenter.

Hva er daglig leders ansvar i et aksjeselskap?

Ansvaret til daglig leder er å følge opp vedtakene til styret og passe på at planene, budsjettene og retningslinjene følges i den daglige driften. Det innebærer blant annet å

 • lede den daglige driften i selskapet, basert på bestemmelsene i styret
 • fastsette mål og strategier i samarbeid med styre, og deretter ta ansvar for å nå målene
 • legge frem aktuelle saker for styret
 • innkalle til styremøte i samarbeid med styreleder
 • passe på at selskapet er ajour med budsjetter og rapporteringsplikter til myndighetene
 • informere styret om regnskapet minst hver fjerde måned

For å effektivisere arbeidet med innkalling til styremøter og distribusjon av relevant informasjon, benyttes ofte en styreportal. En styreportal er rett og slett et digitalt verktøy som brukes for å gjøre prosessen med å organisere og dele viktig informasjon knyttet til styremøter mer effektiv. I stedet for å håndtere alt manuelt, samles alt det nødvendige på ett sted på nettet. Dette inkluderer ting som invitasjoner til møter, protokoller fra tidligere møter og andre dokumenter som er relevante for styrearbeidet.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mange må sitte i styret i et AS?

Styret må bestå av minimum ett medlem. Det kan være den som startet aksjeselskapet, eller noen andre.

Hvem bestemmer i et aksjeselskap?

Generalforsamlingen er øverste myndighet i et AS og det er de som tar endelige beslutninger. Styret er aksjeselskapet sin ledelse. ASet kan i tillegg ha en daglig leder som har ansvaret for den daglige driften av selskapet.

Kan man fratre som styreleder?

Ja, det kan du. Det er styret som velger styrelederen i et AS. Styret kan også bestemme at styrelederen skal erstattes med en ny. Samtidig, kan du som styreleder si fra deg rollen hvis du ikke ønsker den.

Kan styret sparke daglig leder?

En daglig leder har akkurat samme vern som en hvilken som helst annen ansatt. Det er derfor ikke bare å sparke daglig leder. Arbeidsmiljøloven verner også daglig leder mot usaklig oppsigelse.
Styret i et AS kan først sparke daglig leder hvis vedkommende har vesentlig misligholdt arbeidsavtalen eller begått grovt pliktbrudd.

Hva er vanlig å få i styrehonorar?

Hvor mye du kan få betalt for å sitte i et styre, varierer veldig. Det kan være alt fra ingenting, til flere millioner. Det er generalforsamlingen som setter styrehonoraret.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!