Alle AS må ha et styre med ett eller flere styremedlemmer. Det er valgfritt om det skal være flere i styret, så lenge selskapet ikke har bedriftsforsamling.

Fra 1. juli 2013 er det ikke lenger påkrevd med varamedlem for styrer som består av kun én person. Er det bare én i styret, er vedkommende automatisk styreleder. Daglig leder er ikke lenger påkrevd.

Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år og ha personnummer eller D-nummer (for utlendinger). Det er ingen krav om at deltakerne må være bosatt i Norge eller ha norsk statsborgerskap. Det kan nedfelles i vedtektene at eiere skal være norsk, eller ha fast bosted i Norge, eller andre lignende egenskaper.

Der det ikke er daglig leder skal styrelederen ha ansvaret for den daglige ledelsen.

Minst halvdelen av styrets medlemmer må bo i Norge, hvis de ikke er bosatt i et land som er med i EØS-avtalen.

Aksjelovens kapittel 6 gir deg flere detaljer om dette temaet, blant annet hvordan styremedlemmer skal velges.

«« Tilbake til artikkeloversikten

 

Starte-AS.no gir deg en rask og enkel måte å starte et AS på. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og tjenesten omgjør umiddelbart informasjonen til minst 15 sider lovmessige stiftelsesdokumenter. Registrering hos det offentlige er inkludert i prisen.

Bestill AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev