Fra 2012 ble det etter endringene i Aksjeloven rimeligere å etablere et aksjeselskap. En av nyhetene er at eierne nå kan få dekket utgiftene med selve stiftelsen av selskapet.

Før om årene måtte eierne selv bla opp penger for å starte selskapet, f.eks. til revisor, advokat, og annet. Med den nye ordningen kan nå selskapet selv stå ansvarlig for å betale disse kostnadene. Det er ikke lenger formelt påkrevd å bruke revisor til å bekrefte åpningsbalansen (nytt fra 1.7.2013).

Slik gjøres det i praksis:

  • Eierne betaler inn aksjekapitalen.
  • Banken godkjenner kapitalinnskuddet ved å gi signaturen sin i Altinn (nytt fra 2012).
  • Eierne signerer i Altinn, firmaet får organisasjonsnummer.
  • Åpningsbalansen er utformet slik at eierne kan få tilbakebetalt hver sin del av stiftelseskostnadene, fra firmakontoen rett til deres private kontoer.

Aksjekapitalen blir ikke lavere til tross for at aksjonærene tar ut pengene. Eierne trenger heller ikke å betale skatt av pengene. Dette er penger det allerede er betalt privatskatt på.

Skatteetaten stiller ikke krav om noen ekstra papirer for at pengene skal kunne overføres. Åpningsbalansen brukes i regnskapet sammen med bankutskriften fra firmakontoen.

Generalforsamlingen trenger ikke å kalles inn for å bestemme at overføringen skal utføres, så lenge de relevante utgiftene er riktig oppstilt i åpningsbalansen. Hvis du bruker www.starte-as.no til å stifte selskapet, vil utgiftene være riktig oppstilt i dokumentpakken du kjøper. Det er derfor fritt frem å tilbakeføre penger så snart selskapet har fått organisasjonsnummer.

Registreringsgebyret fra Foretaksregisteret kan utgiftsføres i selskapet på vanlig måte, men kan ikke tas fra kapitalen. Det er fordi fakturaen kommer etter at selskapet er stiftet, og derfor ikke er en del av åpningsbalansen.

Bestill AS nå

«« Tilbake til artikkeloversikten

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!