Fusjon er en måte å gå over til AS, for NUF-selskaper som er i full drift. Alle kunde- og leverandøravtaler, eiendeler og andre verdier blir med over i det nye selskapet.

Ved en skattefri fusjon vil eierne av NUF-et slippe å måtte selge aksjer og andre verdier fra NUF-et og skatte for dette privat før de kan overføre verdiene til AS-et. Dette forutsetter at eierne av NUF-ets morselskap i utlandet er de samme som eier det nystartede AS-et som NUF-et skal fusjoneres inn i.

Fusjon er likevel en mye mer kostbar, langvarig og komplisert prosess enn skattefri omdanning. Både ENK og NUF kan omdannes til AS, skattefritt. Starte-AS.no har høy kompetanse på denne prosessen, og anbefaler omdanning i stedet for fusjon. Våre medarbeidere gjennomfører omdanningen for deg fra A til Å, i samarbeid med vårt eget regnskapsbyrå Contando AS.

Les mer om pakketilbudet vårt på skattefri omdanning

Fusjon tar ca. 14 uker, og inkluderer blant annet seks ukers kreditorvarsel som blir kunngjort av Brønnøysundregistrene/Foretaksregisteret. Skattefri omdanning kan gjøres på noen få dager.

Når fusjonen er endelig godkjent bør det nyfusjonerte selskapet sende ut en orientering til kontaktene sine. Det er ikke grunnlag for at leverandører eller andre kan nekte å bli med inn i det nye AS-et.

Forutsetningen for en lovlig, skattefri fusjon, ifølge Skatteetaten:

… at all virksomhetsoverdragelse, eiendeler, rettigheter og forpliktelser videreføres i overtakende enhet, basert på fullstendig skattemessig kontinuitet, jfr. skatteloven § 11-7. Det samme gjelder evt. skatteposisjoner etablert på NUF-enhetens hånd pr. fusjonstidspunktet.

Utsettelse av skattlegging, ikke fritak

Skattemessig kontinuitet betyr at skattefritaket ved fusjonen ikke kan være definitivt, men bare blir en utsettelse av beskatningen til en endelig realisasjon (lønn, utbytte, salg) skjer på et senere tidspunkt.

Det innebærer altså at alle skattemessige posisjoner knyttet til eiendeler o.l. videreføres av det nye selskapet, og at eierne viderefører sine inngangsverdier og øvrige eierposisjoner i det tidligere foretaket på de nye aksjene.

Gebyr og avvikling

Brønnøysundregistrene tar kr 2742 (per juli 2012) for å godkjenne fusjonen. I tillegg kommer gebyr for registrering av det nye AS-et i foretaksregisteret.

For at fusjonen skal være lovlig krever staten også at NUF-enheten i Brønnøysund avvikles. Når den er avviklet kan så morselskapet i utlandet legges ned hvis det ikke er noen aktivitet der.

Les mer om pakketilbudet vårt på skattefri omdanning

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev