Hva er redegjørelse av tingsinnskudd av stifterne?

Når AS stiftes med annet enn penger som verdi for aksjene, sier aksjeloven § 2-6 at stifterne eller styret må gi en redegjørelse av tingen(e) som skal inngå som eiendel(er) i aksjeselskapet.

Dette må komme fram i redegjørelsen:

  • Bakgrunn for redegjørelsen.
  • Beskrivelse av avtalen og transaksjonen ved overføringen
  • Prinsipper som er fulgt ved vurderingen av de eiendeler selskapet skal overta
  • Erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta
  • Stifterne skal skal sørge for at redegjørelsen blir utarbeidet
  • Redegjørelsen skal være bekreftet av statsautorisert revisor

Vil du starte AS med tinginnskudd, benytt Conta sin egen regnskapsfører, Regnskapshjelp AS. De hjelper deg gjennom hele prosessen.

«« Tilbake til oversikten

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no