Hva er redegjørelse av tingsinnskudd av stifterne?

Når AS stiftes med annet enn penger som verdi for aksjene, sier aksjeloven § 2-6 at stifterne eller styret må gi en redegjørelse av tingen(e) som skal inngå som eiendel(er) i aksjeselskapet.

Dette må komme fram i redegjørelsen:

  • Bakgrunn for redegjørelsen.
  • Beskrivelse av avtalen og transaksjonen ved overføringen.
  • Prinsipper som er fulgt ved vurderingen av de eiendeler selskapet skal overta.
  • Erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta.
  • Stifterne skal sørge for at redegjørelsen blir utarbeidet.
  • Redegjørelsen skal være bekreftet av statsautorisert revisor.

Vil du starte AS med tingsinnskudd, må du ta kontakt med en revisor. Hos Starte-AS.no kan du kun starte aksjeselskap med kontanter som aksjekapital. 

« Tilbake til oversikten

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev