Redegjørelse av tingsinnskudd av stifterne

Hva er redegjørelse av tingsinnskudd av stifterne?

Når AS stiftes med annet enn penger som verdi for aksjene, sier aksjeloven § 2-6 at stifterne eller styret må gi en redegjørelse av tingen(e) som skal inngå som eiendel(er) i aksjeselskapet.

Dette må komme fram i redegjørelsen:

  • Bakgrunn for redegjørelsen.
  • Beskrivelse av avtalen og transaksjonen ved overføringen
  • Prinsipper som er fulgt ved vurderingen av de eiendeler selskapet skal overta
  • Erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta
  • Stifterne skal skal sørge for at redegjørelsen blir utarbeidet
  • Redegjørelsen skal være bekreftet av statsautorisert revisor

Vil du starte AS med tinginnskudd, benytt Conta sin egen regnskapsfører, Regnskapshjelp AS. De hjelper deg gjennom hele prosessen.

«« Tilbake til oversikten