Starte-AS.no + Startup Norway = Sant

Conta Systemer AS og Starte-AS.no har inngått sponsoravtale med Startup Norway. Målet er å bidra til å sette Norges oppstartsscene på verdenskartet over gründermiljøer i teknologibransjen.

Norge er sterkt på teknologi og har høy kvalitet på sine såkalte startups, men er fortsatt usynlig internasjonalt.

– Vi vil gjøre noe med dette, og skal øke oppmerksomheten rundt regionen vår hos internasjonale journalister, investorer og kunder. Dette vil hjelpe norske startups til å skalere og vokse internasjonalt, sier prosjektleder Yvonne Edseth i Startup Norway.

Startup Norway

Planen er å øke den internasjonale synligheten og tilgangen til kapital, styrke det globale nettverket og øke antallet oppstartsbedrifter i Norge, og kvaliteten på de.

Kapital og kunder utenfra

Synliggjøring av norske startups internasjonalt er ifølge Edseth viktig for å bygge et blomstrende, lokalt oppstartsøkosystem. Ved å være synlige internasjonalt er målet å tiltrekke seg flere journalister, investorer, kompetanse og internasjonale kunder.

Målet skal blant annes nås gjennom arrangementene Startup Extreme, Nordic Startup Awards og incentivprogrammet Start-Nordic.

Vil synliggjøre engleinvestorer

De fleste oppstartsbedrifter i Norge, inkludert Conta Systemer AS, har opplevd at tilgangen til kapital for vår type virksomhet er knapp. Derfor har vi stor sans for arbeidet Startup Norway gjør. Ett av tiltakene deres for å få inn kapital til gründermiljøet er å sette fokus på internasjonale investeringer mot Norge og Norden ved å skape forbindelser til internasjonale investorer.

I tillegg ønsker organisasjonen å gjøre norske engleinvesteringer (såkornkapital) og engleinvestorer mer synlige, samtidig som de vil utdanne flere investorer for å sikre økt flyt av kapital inn i miljøet.

Et annet tiltak er å gi startup-bedrifter økt tilgang til kunder blant store statlige foretak ved hjelp av Startup Norways program for å gi innkjøperne en breiere portefølje å kjøpe produkter og tjenester fra.

Kvalitet og mengde startups

– En viktig komponent for oss er at det finnes mange startups av høy kvalitet, og at det er en kontinuerlig strøm av nye entreprenører, sier Yvonne Edseth.

Tiltakene som skal være med på å utdanne nye og allerede etablerte gründere er Startup Weekend, Startup Summer, Startup Challenge og Startup Norway meetups rundt i hele Norge.

Startup Extreme på Voss i sommer

Nøkkelpersoner fra teknologimiljøet i Silicon Valley og Europa samles på Voss 17. juni 2015 for å delta på Nordens mest adrenalinfylte tech-konferanse. Startup Extreme er en eksklusiv konferanse for 300 spesialinviterte gjester fra kategoriene media, investorer og gründere.

Det er en del av filosofien at Startup Norway ikke ønsker å gå i konkurranse med store europeiske konferanser som SLUSH, Web Summit og Pioneers, men heller skape noe som oppleves som intimt og norsk. Derfor vil arrangørene spille på det beste Norge har å by på av tradisjoner, vill natur og matkultur.

Tanken er at Startup Norway skal legge alt til rette for at gjestene blir kjent med hverandre. Ekstreme aktiviteter i naturen blir en del av nettverksbygginga. Voss er kjent for Ekstremsportveko, og deltakerne på Startup Extreme skal delta på ulike utfordringer som f.eks. rafting.

Investorer fra 500Startups, Alliance Venture, e.ventures, Schibstedt Growth, FoundersFound og Wellington Partners er bekreftet som deltakere. Det samme er medier som The Next Web, Wired UK, tech.eu og Tech Crunch.

Åpen pre-event i Bergen

Dagen før Startup Extreme blir det arrangert et åpent arrangement i Bergen. Her kan alle som ønsker få muligheten til å møte utvalgte deltakere fra hovedarrangementet, samt delta på foredrag. Her vil erfarne investorer, medier og aktører fra norsk og internasjonalt næringsliv møtes til debatter om bl.a. hvordan det etablerte næringslivet kan dra fordel av et tettere samarbeid med oppstartsbedrifter.

Internasjonale forbindelser

Startup Norway har et aktivt samarbeid med tilsvarende organisasjoner internasjonalt som jobber etter modellen «av entreprenører, for entreprenører». Globale nettverk Startup Norway er en del av er UPGlobal, Startup Nations og Start Nordic.

Conta Systemer og Starte-AS.no ønsker Startup Norway lykke til med de forskjellige satsingene!