Atle Hansson

Det ble startet godt og vel 9000 flere aksjeselskaper i 2012 enn året før. Det var en økning på nesten 58 prosent.

Hele 25 614 nye aksjeselskap i Foretaksregisteret er status ved utgangen av 2012.

66,5 prosent av de nye aksjeselskapene valgte bort revisjon. Tallet på nyregistrerte NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) er halvert siden 2011.

Ved utgangen av året var det registrert 73 954 aksjeselskap som har valgt ikke å revidere årsregnskapene sine, mens status ved utgangen av 2011 var i underkant av 48 000.

Totalbestanden av NUF var ved utgangen av året 14 570, mens det tilsvarende tallet for 2011 var 17 184. Dette betyr at mange velger å slette NUF-ene sine og gå over til norske aksjeselskaper.

Start AS nå

Kilde: Brønnøysundregistrene/NTB.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no