Fra diplomatkarriere til gründerdrøm

For ett år siden realiserte Mariam Naqvi drømmen: Hun tok en pause fra diplomatkarrieren og etablerte eget aksjeselskap.

Mariam Naqvi– Det er mange risikofaktorer knyttet til det å være gründer, men det er også det som gjør det spennende, sier Naqvi.

Mariam Naqvi har bakgrunn som diplomat, og arbeidet for UD i 11 år. Hennes siste utstasjonering var i Bosnia-Hercegovina, og der var hun blant annet med på å etablere et sysselsettingsprosjekt for kvinner. Prosjektet har gitt ofre etter Bosnia-krigen mulighet til å få en inntekt fra strikkeproduktene de lager.

– Det fikk meg til å innse det store potensialet som ligger i moteindustrien, og ble inspirasjonen til å starte Fashion Footprint AS, sier Naqvi.

Selskapet startet hun gjennom Starte-AS.no.

– Jeg søkte litt på nettet for å finne et selskap som kunne hjelpe meg med registreringen av AS og synes prosessen gikk veldig greit. Er glad for at jeg valgte dem og på den måten kom raskt i gang.

Historien bak klærne

Idéen bak Fashion Footprint er å gi forbrukerne enkel tilgang til historien bak klærne de kjøper.

– Før i tiden kjente du den som sydde klærne dine. Nå er avstanden større mellom produsent og forbruker. Vår forretningsidé er å benytte smartelefon-teknologi for å knytte de som kjøper klær tettere til produsenten, sier gründeren.

Mens det de siste årene har vært en rekke skandaler knyttet til forholdene i tekstilindustrien, ønsker Naqvi å trekke frem de positive historiene.

Fashion FootprintFoto: Fashion Footprint AS

For å gjøre informasjon om klærne lettere tilgjengelig, har Fashion Footprint AS utviklet en mobilløsning som etter planen skal lanseres i 2016. Ved hjelp av mobilen kan kundene scanne merkelappen på klærne til Fashion Footprints samarbeidspartnere. Dermed får de rask tilgang til opplysninger om stedet der klærne er produsert, helse og sikkerhet for de som har laget klærne, og annen viktig informasjon.

– Det gjør det mulig å ta aktive kjøpsvalg, slik at kundene bidrar til å etterlate et positivt sosialt fotavtrykk både lokalt og globalt, sier Naqvi.

Godt planlagt oppstart

Det er ett år siden selskapet ble etablert, og Naqvi forteller at hun hadde planlagt oppstarten nøye.

– Takket være midler som var spart opp gjennom flere år, har jeg hatt muligheten til å kjøpe inn kompetanse der det har vært behov. Det første året har fokus vært på å undersøke markedet, utforme forretningskonseptet og få kommunisert dette utad. Så langt har vi fått svært positiv respons, sier Naqvi.

Hun anbefaler også andre gründere å planlegge en eventuell oppstart i god tid, både i forhold til konsept og økonomi.

– I de fleste tilfeller må man regne med en god del investering, både av egen tid og kapital, før gevinsten kommer inn, sier hun.

Finn et felleskap

Gründeren mener det er viktig å diskutere konseptet med andre lenge før en faktisk oppstart, og å komme inn i et miljø med andre som jobber med noe av det samme.

– Man får ofte mange gode tips ved å dele. Hemmelighold har lite for seg. For min del har det i oppstartsfasen vært veldig viktig å være tilknyttet 657 Oslo, som er Norges største kontorfellesskap for kreative næringer. sier Naqvi.

Fra høsten av blir hun en del av Sentralen/So Central, et kontorfellesskap med fokus på sosialt entreprenørskap. Naqvi sier at det finnes flere slike miljøer rundt omkring i landet, og de fleste burde kunne finne noe som passer for sin bedrift.

Internasjonalt samarbeid

Naqvi forteller at selskapet nå skal inn i en vekst- og utviklingsfase med fokus på internasjonale samarbeidspartnere, innhenting av kapital og kommersialisering. Målet er å inngå samarbeid med større internasjonale aktører.

– De største ufordringene står nok foran oss, nå som vi går inn i vekst- og utviklingsfasen, sier gründeren. Hun er likevel ikke i tvil om at hun gjorde det rette da hun valgte å satse.

– Foreløpig nyter jeg hver dag som gründer – og tar ett skritt om gangen, sier hun.

Mariam Naqvis råd til andre gründere:

  • Planlegg oppstarten og sørg for oppstartskapital. I de fleste tilfeller tar det tid før gevinsten kommer inn.
  • Hemmelighold har lite for seg! Det er viktig å dele idéer og få tilbakemelding fra andre, gjerne spesielt under planlegging av oppstarten.
  • Finn et fellesskap. Det finnes ulike miljøer over hele landet som tilbyr kontorfellesskap det er mulig å bli en del av.