Atle Hansson

Tallet på aksjeselskaper som stiftes med høyere aksjekapital enn minstekravet på 30 000 kroner er synkende. Statistikk fra Starte-AS.no viser en nedgang på nær 11 prosent første halvår i år, i forhold til samme periode i fjor.

14,9 prosent av selskapene ble stiftet med høyere aksjekapital enn 30 000 kroner første halvår 2014, mot 25,7 prosent første halvår 2013.

Fremdeles flest eneaksjonærer

Tallene fra Starte-AS.no viser en stabil eierfordeling. 57,17 og 57,80 prosent av selskapene hadde bare én eier da de ble stiftet i henholdsvis 2014 og 2013. Dette stemmer med offisielle tall fra Brønnøysundregistrene, som i fjor meldte at seks av ti AS bare har én aksjonær.

Også tallene for to og flere aksjonærer er nær sagt identiske som i fjor.

Etter at det 1. juli 2013 ble lovlig med kun ett styremedlem, har over 60 prosent av stifterne valgt denne løsningen.

Halvert antall daglige ledere

I 2013 ble mer enn 99 prosent av selskapene stiftet med daglig leder, mens tendensen i 2014 er at bare vel halvparten av selskapene registrerer daglig leder ved stiftelsen.

Som alltid er det flest menn i styrene i aksjeselskapene. Av 100 styreledere i 2013 var 14 kvinner. I 2014 hadde dette tallet sunket til bare 11 av 100.

(Foto: Jenny Nordby, iStockphoto)

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no