Atle Hansson

Arbeidsdepartementet har gitt pålegg om at kontrollen med ID-kort i byggebransjen skal skjerpes for NUF-selskaper. AS slipper unna kontrolltiltakene.

Rutinene Arbeidstilsynet nå har iverksatt gjelder byggekort, ID-kortene som alle ansatte i bransjen må ha for å jobbe lovlig.

Etter det Starte-AS.no erfarer, er bakgrunnen at useriøse NUF-selskaper anskaffer byggekort fra det offentlige for å gi et skinn av legitimitet til ellers lyssky virksomhet.

De fortsetter å jobbe svart eller drive med MVA-svindel til tross for at de bruker godkjente byggekort for sine ansatte.

Arbeidstilsynet krever nå at NUF-selskapene legger fram kontrakten med byggherren for at unntaksregistrering for MVA (tidligere kalt moms) skal kunne gjennomføres. Dette er nødvendig for at utenlandske firmaer med NUF-avdeling i Norge skal kunne få bestilt ID-kort. I tillegg vil tilsynet kunne be om jevnlig dokumentasjon på kontrakter også etter denne første kontrollen.

Tiltaket føyer seg inn i en rekke av statlige kampanjer for å svekke omdømmet, og dermed også bruken av, NUF-selskaper. Selskapsformen hadde sin storhetstid i Norge på slutten av 2000-tallet.

Selv om langt fra alle NUF er useriøse, vil også de seriøse NUF-ene bli straffet. Signalet fra staten er at de ikke mistenker de norske aksjeselskapene for urent trav. Det er nemlig ikke innført noen nye kontrollrutiner for AS. Skal du drive i byggebransjen bør du altså sterkt vurdere et AS i stedet for et NUF.

Hvis NUF-selskapene unnlater å svare på henvendelser fra Arbeidstilsynet, vil eksisterende ID-kort bli sperret, og det vil ikke bli mulig å få skaffet nye til selskapet.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no