Aksjonærregisteroppgaven

Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven går ut ved inngangen til februar hvert år. Vi kan levere den for deg. Bestill tidlig for å unngå statlig forsinkelsesgebyr.

Vi som driver Starte-AS.no vet at mange av dere der ute har skjemaskrekk. Vi har også lang rutine med selskapsformaliteter, og derfor tilbyr vi å fylle ut og levere inn aksjonærregisteroppgaven for deg, trygt og profesjonelt.

Konsekvenser av at ikke aksjonærregisteroppgaven leveres, leveres for seint, eller blir avvist pga. feil:

  • Mulig straffegebyr for selskapet
  • Private aksjonærer i firmaet får ikke utfylte opplysinger om aksjene sine i selvangivelsen
  • Private aksjonærer får ikke aksje- og egenkapitalbevis
  • Private aksjonærer blir nødt til å levere selvangivelse manuelt i Altinn, med vedlegget Aksjer og fondsandeler.
  • Mulighet for stilltiende samtykke til den ferdigutfylte selvangivelsen faller altså bort.
  • Har selskapet glemt å levere oppgaven ett år, får det ikke godkjent ny oppgave året etter

Også selskaper som ble slettet i løpet av det forrige (eller dette) kalenderåret må levere.